UNESCO slaví 70. výročí založení

| 19.11.2015 |

Tiskové zprávy

V aule SPgŠ Kroměříž proběhlo ve středu 18. listopadu 2015 v podvečerních hodinách slavnostní setkání k 70. výročí založení UNESCO.

V průběhu 70 let své existence sehrálo UNESCO významnou roli zejména v rozvoji a podpoře výchovy a vzdělávání, přírodních a společenských věd, kultury, komunikací a informací.

Přispívá k mezinárodnímu porozumění a budování míru především v myslích lidí. Není jen celosvětovým ochráncem památek světového dědictví. Z nových aktivit UNESCO stoji za připomenutí např. úsilí o ochranu dokumentárního dědictví, lidského genomu, rozvoje etiky vědy nebo ochrana svobody na internetu.

Je nepochybné, že poslání a plnění cílů UNESCO je stále velmi aktuální. Symbolické je, že slavnostní setkání, které k výročí uspořádal Klub UNESCO ve spolupráci s městem Kroměříž, se konalo právě v aule pedagogické školy.

„Jsem rád, že se v Kroměříži můžeme každý rok pochlubit také činností a akcemi v duchu naplnění všech stěžejních témat světové organizace UNESCO - vzdělávání, vědy a kultury. Tím se stáváme městem inspirovaným a současně inspirujícím,“ je hrdý na spolupráci města a organizace UNESCO starosta Kroměříže Jaroslav Němec. „Nechť Kroměříž a UNESCO v harmonii a symbióze patří k sobě dál,“ napsal v materiálu vydaném při příležitosti oslav 70. výročí založení této celosvětové organizace.

V programu slavnostního setkání připomínajícího sedm desetiletí trvající historii UNESCO vystoupili kromě starosty Kroměříže Jaroslava Němce také vzácní hosté, představitelé České komise pro UNESCO – Michal Beneš, Karel Komárek, Milan Syruček a zástupce Zlínského kraje Ladislav Kryštof.

Vyvrcholením slavnostního večera byl podpis memoranda, ve kterém Klub UNESCO Kroměříž, dosavadní pořadatel festivalu Hudba v zámku a zahradách v Kroměříži, předává pořádání festivalu městu Kroměříž, včetně užití názvu a loga na dobu neurčitou.

Program obohatil Žesťový soubor Konzervatoře P. J. Vejvanovského a pěvecké sbory SPgŠ Kroměříž a Gymnázia Kroměříž.
 

Dokumenty


Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek