Údaje z měřící stanice kvality ovzduší v Těšnovicích již na webových stránkách města

| 04.11.2015 |

Tiskové zprávy Nepřehlédněte

Před několika málo dny jsme Vás informovali o tom, že v místní části Těšnovice Český hydrometeorologický ústav zprovoznil automatickou měřící monitorovací stanici kvality ovzduší.

Tato stanice zároveň doplňuje síť automatických stanic, které pokrývají dálkový transport znečištění z Polska a Moravskoslezského kraje.

Na stanici jsou měřeny hodinové (příp. 24hodinové) koncentrace suspendovaných prachových částic (PM10, PM2,5), oxidů dusíku (NO2), oxidu siřičitého (SO2) a troposférického ozonu (O3).

Aktuální hodnoty jsou volně dostupné na webových stránkách ČHMÚ v sekci Ovzduší na adrese: www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide4/mp_ZTNVA_CZ.html.

A v současné době je již možný i přímý vstup na tento odkaz z webových stránek města Kroměříže.

Najdete je na úvodní straně  v záložce „Život ve městě“ ve složce „Bezpečnost ve městě“ v odkaze „Kvalita ovzduší“.

Sdílejte článek

Tisknout článek