Učitelé ze škol na Kroměřížsku se vzdělávali v etické výchově

| 11.12.2017 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Pět desítek pedagogů kroměřížských mateřských, základních i středních škol se vzdělávalo v etické výchově. Lektoři jim na konferenci konané v Knihovně Kroměřížska a v učebnách Základní školy Slovan vysvětlili její význam i principy a přiblížili jim výchovný styl učitele etické výchovy. „Naší snahou je, aby učitelé získané poznatky uplatnili ve výuce,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Etická výchova je jednou ze vzdělávacích priorit projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) obce s rozšířenou působností Kroměříž, která konferenci finančně a organizačně podpořila. „Velkou zásluhu na jejím zdařilém průběhu má obecně prospěšná společnost Etická výchova, Základní škola Slovan a Knihovna Kroměřížska,“ sdělila projektová manažerka odboru školství, mládeže a tělovýchovy Eliška Pifková, která je koordinátorkou a vedoucí odborného týmu MAP Kroměříž.

O etické výchově panuje mezi lidmi mnoho falešných představ. „Lektoři zdůraznili především úlohu vztahu ve výchově, který je naprosto klíčový, je základem výchovy. Důležitou součástí konference byly velmi praktické workshopy; zde si každý mohl ocitnout v kůži člověka s handicapem, diskutovat ve skupinkách a vyměňovat si zkušenosti,“ doplnila pedagožka Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Aranka Řezníčková.

Sdílejte článek

Tisknout článek