Učitelé se seznámili s trendy v oblasti návykových látek

| 05.12.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Bezmála 70 pedagogů a pracovníků s mládeží z Kroměřížska se v těchto dnech seznámilo se současnými trendy v oblasti volně dostupných návykových látek. „Téma, které vyvolalo obrovský zájem a rozhodně si zaslouží pozornost, jim přednesla kroměřížská adiktoložka Marika Michajlovičová,“ uvedla Jitka Kuzmínová, projektová manažerka radničního odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP (obci s rozšířenou působností) Kroměříž III (MAP III ORP Kroměříž). Další nedávnou aktivitou projektu byla návštěva malé vodní elektrárny Strž v Kroměříži. „Pedagogové z regionu si tak ověřili, že rozhodně stojí za to jít se s žáky na Strž podívat a vidět, jak fyzikální zákony fungují v praxi,“ doplnila Kuzmínová.

Pro členy pracovní skupiny projektu z řad pedagogů byl v posledním listopadovém týdnu realizován webinář na téma transakční analýza v oblasti komunikace.

Projekt MAP III ORP Kroměříž se věnuje plánování, rozvíjení a podpoře vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Je do něho zapojeno šest desítek základních a mateřských škol z regionu Kroměřížska. Navazuje na dřívější projekty MAP a MAP II. Podpora vzdělávání na Kroměřížsku je tak v této podobě realizována již od roku 2016. Na projekt MAP III by podle Kuzmínové měl navázat projekt MAP IV.

MAP rovněž plní funkci prostředníka mezi školami a operačními programy EU, respektive dotačními tituly. Sbírá investiční záměry od jednotlivých školských zařízení. Komunikuje se zájemci o dotace, školami i s jejich zřizovateli, kteří se na spolufinancování projektů musí podílet.

Město Kroměříž je nositelem projektu. Pěti procenty rozpočtu projektu dofinancovává dotaci z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu. V projektu jsou spolupracujícími partnery Místní akční skupina Hříběcí Hory a obecně prospěšná společnost Jižní Haná.

Registrační číslo projektu MAP III ORP Kroměříž je CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022989.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek