Tříkráloví koledníci zavítali i na kroměřížskou radnici

| 06.01.2017 |

Tiskové zprávy

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Tuto známou koledu zpívají koledníci tříkrálové sbírky, která je organizovaná Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami a jejím hlavním účelem je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Již tradičně se svátek Tří králů slaví 6. ledna. K tomuto dni se také váže tradiční koledování. Koledníci zpívají tříkrálové poselství ve formě známé koledy, na dveře píšou iniciály K+M+B a za obdržený příspěvek rozdávají upomínkové malé dárečky.

Tři králové nemohli chybět ani v Kroměříži a na své pouti městem se dnes pozdravili i se starostou města Kroměříž Jaroslavem Němcem a místostarostou Pavlem Motyčkou.
Za zpěvu tříkrálové koledy a v doprovodu Jany Valachové, ředitelky Oblastní charity Kroměříž, vcházeli Kašpar, Baltazar i Melichar na radnici, jejíž foyer podle tradice vyčoudili kadidlem. Starosta Němec po krátkém přivítání popřál celé suitě i všem, kteří jsou do charitativní akce zapojeni, mnoho zdaru, hodně štědrých dárců a sám i s dalšími kolegy z úřadu do připravené kasičky přispěl.

Tato tradice u nás po roce 1948 postupně téměř vymizela.  Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl a od roku 2001 se díky ní i díky štědrosti všech dárců a dobrovolníků koná Tříkrálová sbírka pravidelně na území celé České republiky.

Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu lidem v nouzi. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Zhruba desetina výtěžku je každoročně určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí (projekty na udržení zdrojů obživy a vzdělávání), případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.


Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek