Tříkrálová sbírka pomůže díky štědrosti dárců potřebným. Letos opět o trochu více

| 19.01.2017 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Asi všichni jsme si zvykli vídat začátkem roku „královské trojice“ s doprovodem, většinou - možná trochu automaticky - přispějeme do pokladničky… Ale víme, co je cílem Tříkrálové sbírky a kam putují peníze, které dobrovolníci vyberou do pokladniček? Pozitivní informací je, že letos se v rámci okresu Kroměříž vybralo rekordních 1 082 100 Kč. Charita ČR a konkrétně i Oblastní charita Kroměříž tak bude moct lépe a více pomáhat potřebným.

Tříkrálová sbírka se letos konala už posedmnácté. Na území okresu Kroměříž ji organizuje Oblastní charita Kroměříž. Její koledníci, malí i dospělí, vybrali do 202 zapečetěných pokladniček více než milion, již zmíněných 1 082 100 korun, což je o bezmála 30 tisíc více než v předchozím roce. Obyvatelé Kroměříže a jejích místních částí pak věnovali do tříkrálových kasiček 251 841 Kč, o půl druhého tisíce méně než vloni. Do sbírky se zapojilo zhruba 650 dobrovolníků. „Moc bych chtěla poděkovat všem dárcům, každá jejich koruna opravdu bude pomáhat! Velké poděkování patří rovněž všem dobrovolníkům Tříkrálové sbírky - tedy vedoucím skupinek, králům a také těm, co chystali kostýmy nebo připravovali občerstvení pro koledníky a teplé zázemí. Bez těchto ochotných lidí by se tříkrálové koledování nemohlo uskutečnit. Obzvláště v tomto roce to bylo velmi obtížné a o to víc záslužné, protože panovaly opravdu velké mrazy, z obcí jsem měla informace až o -24 ºC, a blížila se chřipková epidemie. Vám všem patří velký dík!“ upozornila na nelehkou práci dobrovolníků ředitelka Oblastní charity Kroměříž Anna Valachová a vyjádřila tak směrem ke všem zainteresovaným svou vděčnost.

Kroměřížská charita získá z letošní sbírky 58 %, což je pravidlo, které platí pro všechny místní profesionální i dobrovolné charity. Arcidiecézní charita Olomouc pak dostane 15 % s vybraných peněz, 10 % putuje na humanitární pomoc do zahraničí, 12 % jde na režie sbírky, krizový a nouzový fond charitní služby a 5 % na sekretariát Charity ČR v Praze.
 
V Kroměříži se část výtěžku věnuje na přímou pomoc potřebným, tedy lidem v akutní nouzi. Nedostávají však peníze do ruky, ale proplácí se jim konkrétní nákupy. Dále jdou finanční prostředky na zajištění rozvoje charitní služby – nákup kompenzačních pomůcek, úpravu a vybavení prostor, nákup automobilu atd. Peníze ze sbírky nejsou nikdy použity na provozní a osobní náklady charitní služby. Záměry schvaluje komise na Arcidiecézní charitě Olomouc
Do sbírky je možné přispět i v průběhu roku, a to prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA poslané na číslo 87 777 za 30 Kč. Sbírku můžete takto podpořit také celoročně zasláním DMS ROK KOLEDA na stejné číslo účtu a každý měsíc je dárci automaticky odečteno 30 korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek