Tři králové při své cestě městem navštívili kroměřížskou radnici

| 06.01.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Tříkráloví koledníci Kašpar, Melichar a Baltazar dnes zavítali na kroměřížskou radnici na Velkém náměstí. Zazpívali, popřáli pokojný a šťastný nový rok, na dveře pracoven starosty města, místostarostů a tajemnice úřadu napsali křídou trojici písmen K+M+B, která symbolizují požehnání, rozdali drobné upomínkové dárky a vybrali příspěvky do Tříkrálové sbírky, kterou každoročně organizuje Charita ČR.

Členové vedení města v čele se starostou Tomášem Opatrným jim rovněž popřáli rok plný spokojenosti a zdraví a přispěli do charitní kasičky. „Kromě všeho nejlepšího do roku 2023 chci koledníkům popřát, aby k nim dárci byli velkorysí a aby se prostřednictvím Tříkrálové sbírky dostala pomoc tam, kde je jí nejvíce potřeba,“ uvedl Opatrný.

Hlavní myšlenkou celonárodní Tříkrálové sbírky, která se letos koná potřiadvacáté, je pomoc potřebným, lidem v nouzi, nemocným, lidem bez domova a těm, kteří se ocitnou ve složité situaci či jsou postiženi přírodní katastrofou. Tři krále doprovodila ředitelka Charity Kroměříž Anna Valachová.

Svátek Tří králů se slaví 6. ledna. Do Tříkrálové sbírky je možné přispět i formou dárcovských SMS nebo darem na účet. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi. Loni sbírka vynesla 141,4 milionu korun, v obvodu působnosti Charity Kroměříž se vybralo 1,4 milionu korun.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek