Termíny svateb na rok 2024 jsou snoubencům k dispozici od listopadu

| 20.09.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Od středy 1. listopadu si mohou lidé, kteří chtějí v následujícím roce uzavřít manželství, rezervovat termín svatebního obřadu. Učinit tak mohou osobně na matrice, která má sídlo v prvním patře budovy radnice na Velkém náměstí, nebo na telefonním čísle 573 321 181. „Pokud se svatební obřad bude konat v některém ze schválených termínů, proběhne v obřadní síni radnice a oba snoubenci budou mít trvalý pobyt v České republice, je pro ně obřad včetně živé hudby zdarma. Svatbu je možné ve výjimečných případech uskutečnit i v jiném než předem nabízeném termínu, nebo na jiném místě, ovšem vždy po dohodě s matrikou a za úplatu,“ uvedla vedoucí oddělení matriky Kateřina Lučanová.

Místem konání svatebních obřadů je nejčastěji obřadní síň radnice, zájem ze strany snoubenců je také o konání svatby v Arcibiskupském zámku, v některé ze zahrad – Podzámecké a Květné, v kapli sv. Kříže na Octárně, na Výstavišti Kroměříž nebo v některém z kostelů ve městě či okolních obcích. „Místo i datum svatby je pro většinu snoubenců důležité. Často mají k místu konání svatby vztah či vzpomínky, a i termín volí s ohledem na dosavadní životní události nebo zážitky, případně jde o zajímavé a snadno zapamatovatelné datum,“ řekla Lučanová. „Občas snoubenci z těchto důvodů volí pro konání svatebního obřadu i všední dny. Soboty jsou ovšem nevhodnější, protože jsme tady jen pro ně a snažíme se jim svatbu co nejvíce zpříjemnit. Ve všední dny má každý své pracovní povinnosti, což někdy působí rušivě a není vždy snadné zajistit oddávajícího nebo třeba hudebníky,“ doplnila vedoucí oddělení matriky.

V roce 2024 mohou ženichové a nevěsty vybírat z těchto termínů: 13. a 27. ledna, 10. a 24. února, 2., 9. a 23. března, 6., 20. a 27. dubna, 4., 11. a 25. května, 1., 15., 22. a 29. června, 13., 20. a 27. července, 3., 10., 17. a 31 srpna, 7., 14. a 21. září, 5., 12. a 19. října, 2., 16. a 30. listopadu a 14. prosince. Některé termíny matrika dlouhodobě nenabízí. Důvodem jsou svátky nebo mimořádné události či konání kulturních a společenských akcí, které by mohly průběh obřadů rušit.

Od 1. ledna do 9. září letošního roku se v matričním obvodu města Kroměříže konalo 112 svateb. V obřadní síni radnice proběhlo 67 svateb, 12 obřadů se uskutečnilo v kapli sv. Kříže na Octárně, po šesti v Podzámecké zahradě a v Květné zahradě. Dalšími místy, kde snoubenci letos vstoupili do manželství, byly Arcibiskupský zámek, Ranč Kostelany, kroměřížské kostely a jedna ze svateb se konala také v Kroměřížské nemocnici. Ve třinácti případech byl jedním ze snoubenců cizinec, nejčastěji z Ukrajiny, ale také ze Slovenska, Itálie, Srbska, a dokonce i z Nigérie, Tuniska či Peru. Podle Lučanové jsou cizinci častěji v pozici ženicha.

V roce 2022 bylo uzavřeno 216 sňatků, v roce 2021 se konalo 163 svatebních obřadů a v roce 2020 proběhlo 144 svateb.

Sdílejte článek

Tisknout článek