Taneční sezóna zahájena v nově zrekonstruovaném společenském sále Domu kultury

| 12.10.2016 |

Tiskové zprávy

Největší investiční akcí letošního roku byla pro město Kroměříž jednoznačně rekonstrukce Domu kultury, který je příspěvkovou organizací zřízenou městem. I když kolaudace veškerých renovovaných prostor úspěšně proběhla v posledním zářijovém týdnu a ve společenském sále již byly zahájeny podzimní taneční kurzy, v úterý 11. října 2016 se uskutečnilo oficiální předání díla a setkání všech, kteří se na realizaci rekonstrukce podíleli a vzájemně spolupracovali.

Na slavnostním aktu starosta města Jaroslav Němec přivítal zástupce stavební firmy VW Wachal, a.s., architektonické a projektantské kanceláře Formica, s.r.o., vedení Domu kultury a rovněž zástupce odboru rozvoje města Kroměříž.

Jelikož Dům kultury v Kroměříž prochází v posledních letech postupnou modernizací, další etapa, která byla zahájena v polovině dubna tohoto roku, byla věnována rekonstrukci střešní konstrukce nad společenským sálem a zároveň interiéru společenského sálu včetně jeho vybavení.
V průběhu realizace byla provedena kompletní výměna střešního pláště, sanace stávajících ocelových vazníků, instalovány nové profesní rozvody ve střešním prostoru a společenském sále včetně dodávky nové vzduchotechnické jednotky.

Prostor interiéru se změnil zabudováním sádrokartonových a akustických prvků členitého stropního podhledu a položením nové parketové podlahy. Podle požadavků provozovatele objektu byla odstraněna zastaralá jevištní a audiovizuální technika, která byla nahrazena účinnější a výkonnější.

Práce probíhaly přesně podle vysoutěženého harmonogramu prací a termín dokončení 15. září 2016 stavební firma VW WACHAL a.s. dodržela. V průběhu stavby nebyla vyčerpána finanční rezerva rozpočtu, se kterou investor stavby počítal v případě většího statického narušení stávajících střešních vazníků.
Práce byly provedeny ve vysoké kvalitě a celkem tak byla zainvestována částka ve výši 18,2 mil. Kč. Celou akci financovalo město Kroměříž, organizačně ji zabezpečil odbor rozvoje města.

„Jsem velmi spokojen s novou industriální tváří interiéru společenského sálu jak po stavební, tak i architektonické stránce. Velký dík si zaslouží stavební firma VW WACHAL a.s, jejíž práce probíhaly podle předem stanoveného harmonogramu a byly dodržovány termíny realizací dílčích etap. Jednalo se o časově velmi náročný projekt, který byl vymezen přestávkou mezi zakončením jarní a zahájením podzimní taneční sezóny“, pochvalně konstatoval starosta města Kroměříž Jaroslav Němec.

„Ráda bych poděkovala za všechny, kteří budou nové prostory užívat. Po 52 letech si modernizaci společenského sálu město Kroměříž zasloužilo, neboť Dům kultury je nedílnou součástí společenského života našeho města“, dodala ředitelka Domu kultury Daniela Hebnarová.


Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek