Také letošní zápisy prvňáčků budou zřejmě bez dětí

| 17.03.2021 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol, jejichž zřizovatelem je město Kroměříž, budou probíhat od 1. do 20. dubna 2021. „Zápisy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole, stejně, jako tomu bylo v předchozím roce. Rodiče své dítě do školy, kterou chtějí, aby navštěvovalo, přihlásí některým ze způsobů v souladu s doporučením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Platí to samozřejmě v případě, že bude současná situace pokračovat. Pokud se školy otevřou, zápisy by proběhly prezenčně, jako tomu bývalo dříve,“ řekla místostarostka Kroměříže Daniela Hebnarová.

Žádost o přijetí dítěte bude možné podat odesláním do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou, vložením do poštovní schránky u vchodu do budovy školy a ve výjimečných případech, ideálně po předchozí telefonické dohodě, osobně. Stejným způsobem mohou rodiče podávat i žádost o odklad školní docházky, posudky a odborná doporučení je možné doložit dodatečně, záleží na podmínkách stanovených příslušnou školou. Škole tedy doručí vždy jen jednu žádost – žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky.

„Podrobné informace o zápisu najdou rodiče na internetových stránkách školy, kde jsou k dispozici i formuláře obou zmíněných žádostí. Ty je možné ve většině škol vyzvednout také v listinné podobě u vchodu,“ uvedl vedoucí radničního odboru školství mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek. Kromě vyplněných žádostí je třeba doložit také kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce a kopii rodného listu dítěte.

Letošní zápis se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a také dětí, které měly v minulém roce odklad. Rodiče mohou děti zapsat do kterékoliv základní školy zřizované městem, tedy do ZŠ Komenského náměstí, ZŠ Oskol, ZŠ Slovan, ZŠ U Sýpek, ZŠ Zachar a ZŠ Zámoraví.

Sdílejte článek

Tisknout článek