Sportovci ze ZŠ Oskol podeváté vyhráli finále Odznaku všestrannosti

| 01.11.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Žáci Základní školy Oskol se stali vítězi 14. ročníku projektu Odznak všestrannosti Sazka Olympijského víceboje. Podeváté v řadě se jim podařilo vyhrát republikové finále školní atletické soutěže konané na atletickém stadionu VUT Brno, do něhož se letos probojovalo 40 základních škol. „Blahopřeji k obrovskému úspěchu mladým sportovcům i Základní škole Oskol, které se daří dlouhodobě s mladými sportovními nadějemi pracovat. Zároveň bych chtěl žákům i škole poděkovat za skvělou reprezentaci města,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný na setkání s žáky i pedagogy, kteří se klání zúčastnili.

Do letošního ročníku Sazka Olympijského víceboje se zapojilo na různých úrovních a v několika kategoriích více než šest set mladých sportovců ze 189 škol. Žáci soutěží v deseti disciplínách, devíti povinných a jedné volitelné a družstvo tvoří vždy čtyři chlapci a čtyři dívky. Hodnotí se výsledky celého týmu, ale také výkony jednotlivých soutěžících. ZŠ Oskol reprezentovali Richard Čep, Mathias Francek, Prokop Maček, Dominik Zbořil, Jennifer Ghoubrial, Karolína Slámková, Julie Zapletalová a Mariana Župková. Kromě již zmíněného celkového vítězství v kategorii družstev si žáci ZŠ Oskol přivezli rovněž individuální úspěchy. Nejlépe si vedla Mariana Župková, která ve věkové kategorii vyhrála, a dokonce získala nejvíce bodů ze všech dívek bez rozdílu kategorií, tedy věku. „Soutěž klade důraz nejen na sportování u dětí, ale především na rozvíjení jejich všestrannosti. Proto jsou mezi absolvovanými disciplínami běh, skok daleký i trojskok z místa, shyby na šikmé lavici, hod míčkem, medicinbalem i driblink, tedy práce s míčem,“ doplnil místostarosta Karel Holík.

Odznak všestrannosti je součástí největšího školního sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj. Ten založili původně pod názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Jeho cílem je všestranný sportovní rozvoj a podpora pohybových aktivit žáků základních škol s využitím přirozené soutěživosti dětí. Pořadatelkou akce je atletka Šárka Kašpárková a finálových bojů se účastní také další známí sportovci, v letošním roce si některé závodní disciplíny vyzkoušeli mimo jiné tenistka Lucie Šafářová, kanoista Martin Doktor či hokejový brankář Milan Hnilička.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek