Společný projekt Kroměříže, Olomouce a Lednice sklízí první úspěchy

| 02.05.2017 |

Tiskové zprávy Kultura

Brožura Barokní poklady Moravy, kterou letos vydala kroměřížská radnice společně s městem Olomouc a obcí Lednice, se stala nejlepším PR materiálem soutěžní přehlídky turistických propagačních materiálů TURISTPROPAG 2017. Výsledky byly vyhlášeny v rámci druhého ročníku veletrhu cestovního ruchu Regiony České republiky, který se konal od 27. dubna do 1. května na výstavišti v Lysé nad Labem. Vydavatelé do soutěže přihlásili celkem 182 produktů v 12 kategoriích a právě v kategorii PR materiálů zvítězila kroměřížská radnice.

„Proti loňskému prvnímu ročníku se objevilo několik materiálů, které na první pohled vyčnívaly nad ostatní,“ řekl ředitel soutěže Pavel Hlaváč. Rostoucí úroveň propagačních materiálů je podle něj i odrazem konce bohatých evropských dotací, kdy vydavatelé více přemýšlejí a preferují kvalitu nad kvantitou. Porota složená ze zástupců Výstaviště Lysá nad Labem a.s., Asociace turistických informačních center, CzechTourismu a vydavatelů tedy podle něj neměla vůbec lehkou práci.
„Snahou bylo připravit společný propagační materiál na reprezentativní úrovni, který turistům přiblíží nejen vzájemné souvislosti a historické vazby mezi Olomoucí, Kroměříží a Lednicí, ale upozorní je i na společné rysy z pohledu dnešních turistických služeb, ať už jsou to tipy na výlety, kulturní vyžití nebo výborná vzájemná dopravní dostupnost. První místo v soutěži je nejlepším dokladem toho, že se nám záměr vydařil,“ poznamenal vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu kroměřížské radnice Pavel Zrna.
Barokní poklady Moravy jsou společným projektem Kroměříže, Olomouce Lednice. Trojice destinací, na jejichž území se nachází památka UNESCO a které patří k nejnavštěvovanějším na Moravě, v loňském roce spojila své síly a uzavřela memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu a propagace. Stejnojmenná brožura, je prvním společným propagačním materiálem a hned upoutala pozornost nejen turistické, ale i odborné veřejnosti. Vznikala společnými silami a brzy by měly přijít na svět i cizojazyčné verze. Projekt Barokní poklady Moravy propojuje nejen tři významné turistické cíle, tedy Kroměříž, Olomouc a Lednicko-valtický areál, ale spojuje také hned tři moravské kraje a snaží se návštěvníkům ukázat tento kus Moravy jako celek s pochopením nejrůznějších historických souvislostí.

Jedna velká rodina
Olomouc a Kroměříž - města, jejichž podobu formovaly stejné či velmi podobné osudy a která jsou dodnes vnímána jako dva sourozenci. Olomouc vždy byla a stále je hanáckou metropolí a po staletí je sídelním městem biskupů a arcibiskupů. Kroměříž si vysloužila přízvisko Hanácké Atény, olomoučtí biskupové si ji vybrali za své letní sídlo a oběma městům vtiskli neopakovatelný architektonický, kulturní i duchovní ráz. Jsou-li Olomouc a Kroměříž sourozenci, potom Lednice, zastoupená celým Lednicko-valtickým areálem, je jejich velmi blízkou sestřenicí. Areál je nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě, ne-li ve světě, lednický zámek s rozlehlou zahradou patří také mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Zámecká jízdárna či novobarokní styl zámecké zahrady souzní s  barokními památkami v Kroměříži a Olomouci.

Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek