Sociální služby lákají zdravotnický personál na náborový příspěvek

| 22.10.2021 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Nedostatek zdravotních sester v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem bude vedení Sociálních služeb města Kroměříže (SSKM) řešit i poskytováním náborových příspěvků. Uchazeči tak mohou získat až 60 tisíc korun. „Nelékařský zdravotnický personál je nezbytný ve všech pobytových službách, které SSKM zajišťují. Zdravotní sestry tu poskytují ošetřovatelskou a zdravotní péči, která je nenahraditelná, například jen ony mají kompetence k podávání léků klientům. Případné pracovní přetížení sester by mohlo mít vliv na kvalitu a účinnost péče,“ řekl místostarosta Vít Peštuka.

Vedení kroměřížských sociálních služeb se snaží dlouhodobě o získání nových pracovníků, opakovaně zveřejňuje inzeráty poptávající zdravotní sestry. Ty se však i přes navyšující se benefity nedaří získat. Proto se vedení SSKM rozhodlo zavést náborové příspěvky. Částku 40 tisíc korun nabízí zdravotnickým pracovníkům způsobilým k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením a 60 tisíc korun je určeno pro pracovníky způsobilé pracovat bez odborného dohledu. V obou případech musí být pracovníci zaměstnáni na plný úvazek. „Podmínkou poskytnutí náborového příspěvku je práce v nepřetržitém režimu a závazek setrvat v pracovním poměru minimálně tři roky,“ upřesnil vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Dlouhodobý nedostatek zdravotních sester na Kroměřížsku souvisí především s existencí tří velkých nemocnic přímo ve městě (Kroměřížská nemocnice, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži a Nemocnice Milosrdných sester České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul).

Sdílejte článek

Tisknout článek