Školy chtějí díky dotacím proměnit zahrady nebo realizovat kurzy sebeobrany žáků

| 20.03.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Základní a mateřské školy a organizace, jejichž zřizovatelem je město Kroměříž, chtějí prostřednictvím dotačních programů získat finance na některé své projekty. „Vedení města Kroměříže vítá a podporuje snahu ředitelů kroměřížských škol a organizací získat finanční prostředky z regionálních i celorepublikových dotačních programů. Díky nim mohou zlepšit prostředí a okolí školy i podmínky pro edukaci a vztahy mezi žáky a pořádat zajímavé akce a programy,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Základní škola Oskol a Mateřská škola Mánesova se zapojí do grantové výzvy projektu Skutečně zdravá škola ve spolupráci se společností Lidl Česká republika, Jedlá školní zahrada. „Cílem projektu je úprava školního pozemku pro potřeby výuky ve venkovním prostředí a zároveň pomoci dětem získat představu, odkud jídlo pochází, jak se pěstuje nebo vyrábí. Náklady na vybudování zahrady jsou 100 tisíc korun a v případě získání dotace budou plně hrazené z grantu,“ upřesnila Linda Matušková, která má na starost konzultační a poradenskou činnost odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Druhým projektem, který chce ZŠ Oskol díky dotační podpoře realizovat, má název Vzdělávací kurzy sebeobrany a reálné ochrany pro žáky 6. – 9. tříd. Jeho cílem je budování pozitivních vztahů v třídních kolektivech, řešení problémového chování mezi spolužáky a prevence šikany. Kurz by měli absolvovat všichni žáci druhého stupně a předpokládaná výše nákladů je 135 tisíc korun. Poskytovatelem dotace je Zlínský kraj, který by v případě schválení dotačních peněz zaplatil 94 tisíc korun, částkou 41 tisíc korun by se na projektu podílela škola.

Do téhož projektu Vzdělávací kurz sebeobrany a reálné ochrany pro žáky 6. – 9. tříd základních škol se chce zapojit rovněž Základní škola Komenského náměstí. Absolvování kurzu pro všechny žáky druhého stupně školy bude stát 140 tisíc korun, z čehož 98 tisíc by měla tvořit dotace Zlínského kraje a zbývající částku 42 tisíc korun zaplatí škola z účelového daru poskytnutého jí Nadací Norde Financial Group (NFG).

O získání grantů se snaží také školy mateřské. MŠ Žižkova a MŠ Kollárova se zapojily do výzvy Nadace ČEZ, díky níž by mohly získat finanční podporu k realizaci projektu Stromy. Finance získané z fondu by mateřské školy využily k nákupů nových stromů a keřů a pomůcek k jejich výsadbě na svých zahradách. Obě školy žádají o dotační příspěvek přesahující dvacet tisíc korun. Tyto sumy by měly pokrýt náklady na realizaci záměru. 

O dotaci Zlínského kraje požádala příspěvková organizace Sportovní zařízení města Kroměříže (SZMK), která by chtěla ve spolupráci se sportovními oddíly TJ Slavia Kroměříž uspořádat první ročník zábavně sportovní akce Kroměřížská SRANDAlympiáda. SZMK žádají kraj o dotaci ve výši 35 tisíc korun, což je zhruba 47 procent nákladů na akci. Zbytek, tedy asi 40 tisíc korun, budou hradit ze svého rozpočtu a výnosu akce.

Sdílejte článek

Tisknout článek