Školáci vybírali na Žákovském fóru své priority na rozvoj Kroměříže

| 24.02.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Nový plavecký bazén, kroměřížská nemocnice, ale i fast food se objevily mezi prioritami, které na Žákovském fóru vybrali školáci z druhého stupně kroměřížských základních škol. V Klubu Starý pivovar se jich sešlo zhruba pět desítek. „Podněty od dětí na téma, co by se ve městě mělo zlepšit, nás velmi zajímají. A mám velkou radost z toho, že se i nejmladší generace o dění v Kroměříži aktivně zajímá,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný, který se spolu s místostarostou Karlem Holíkem Žákovského fóra účastnil.

Kromě nového plaveckého bazénu, zlepšení chodu a vybavení nemocnice a zavedení fast foodu se mezi tématy objevil i návrh na zlepšení koupaliště Bajda, na jeho vybavení herními prvky, na opravu krytého bazénu, na instalaci světelných přechodů pro chodce u všech škol, na zastřešení zastávek, zprovoznění a přidání informačních tabulí a na chodník mezi Hanáckým náměstím a supermarketem Lidl. „O těchto prioritách budou následně hlasovat ve školách další žáci druhého stupně,“ dodala Michaela Jiříková, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21, který anketu pořádá.

Žáci diskutovali o jednotlivých tématech v pěti skupinách za přítomnosti zástupců příslušných odborů radnice. Diskuzními okruhy byly Vzdělávání, kultura, volný čas a sport, Rozvoj města, Doprava a mobilita, Sociální prostředí a zdraví a Životní prostředí.

V úvodu místostarosta Holík připomněl priority vzešlé z loňského pátého ročníku Žákovského fóra a uvedl, co radnice v těchto oblastech za uplynulý rok podnikla. Jako nejpotřebnější školáci loni označili hlídání problémově lokality Zachar, na druhém místě se umístilo využití nevyužitých ploch a třetí nejúspěšnější prioritou byla instalace pítek. Na dalších místech skončily potřeba vybudování více parkovišť, častější vyvážení košů, opravy laviček, více programů pro dospívající nejen v knihovně a estetičtější odpadkové koše.

„Ve většině oblastí se podařilo posunout dopředu, na jiných pracujeme. Co se například nevyužitých ploch týče, na Šlajze máme nově oblast pro trávení volného času, za bazénem je pumptrack a na Hanáckém náměstí mobilní kluziště. Chystáme nová parkoviště, na Zacharu jsme zabezpečili problematickou kotelnu či odstranili zídku ve Francouzské ulici, kde se scházeli nepřizpůsobiví lidé. Co se odpadů týče, na některých místech máme nové podzemní a polopodzemní kontejnery, které vypadají mnohem lépe než dřívější plastová kontejnerová hnízda,“ uzavřel Holík.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek