Setkání starostů správního obvodu ORP Kroměříž

| 06.10.2016 |

Tiskové zprávy

Ve středu 5. října 2016 proběhlo již tradiční pracovní setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž, které se uskutečňuje pravidelně jednou ročně.

Starosta města Kroměříž Jaroslav Němec přivítal 26 představitelů jednotlivých měst a obcí v prostorách Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži.

Vedoucí pracovníci jednotlivých odborů Městského úřadu Kroměříž, kteří se pracovního setkání rovněž účastnili, tak seznámili starosty či starostky s aktuálními informacemi ze svých oblastí působnosti a zároveň reagovali na konkrétní dotazy z každodenní praxe, se kterými se v jednotlivých obcích setkávají.

Probíraly se novinky z oblasti občansko-správních agend, problematika sociálního bydlení a možnosti využití dotací pro bydlení, změny v zákonech týkající se občanů, financování veřejného opatrovnictví pro obce v roce 2017 či elektronická evidence tržeb.

Pozvání na pracovní setkání přijali i zástupci společnosti DEPOZ, spol.s.r.o., která provozuje skládku komunálního odpadu v Nětčicích, aby společně s přítomnými zástupci měst a obcí diskutovali nad připravovaným záměrem návrhu zákona o odpadech ve vztahu k obcím.

V závěru setkání starosta města Kroměříž Jaroslav Němec poděkoval všem přítomným nejen za účast, ale i za přínosné informace a zkušenosti z vedení obcí, kterými přispěli do diskuse a  zároveň obohatili ostatní kolegy.


Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek