Senioři k osvobození od poplatku za psa podepíší čestné prohlášení

| 17.01.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Senioři v Kroměříži od letoška neplatí za jednoho psa ve svém vlastnictví. Osvobození od poplatku se týká lidí, kteří pobírají starobní důchod, jenž je zároveň jejich jediným zdrojem příjmu. „Senioři nám k prokázání nároku na osvobození od poplatku nemusejí nosit důchodové výměry, prokážou ho podpisem čestného prohlášení,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Radnice po podpisu čestného prohlášení vydá seniorovi známku pro psa, na které je vyznačen název „Město Kroměříž“ a evidenční číslo. Známka je nepřenosná na jiného psa. Pokud senioři, kteří mají nárok na osvobození od poplatku za jednoho psa, vlastní i jiné psy, za druhého a každého dalšího zaplatí 300 korun. Zcela osvobozeni od poplatku jsou například i lidé nevidomí, s těžkým zdravotním postižením či provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.

Základní sazba poplatku za prvního psa staršího tří měsíců ve městě činí 800 korun, za druhého a každého dalšího 1200 Kč. Pokud má majitel psa trvalé bydliště nebo sídlo v Kroměříži v domě s maximálně třemi byty, platí za prvního psa 400 a za druhého a každého dalšího 600 korun. Sazba poplatku za psa v místních částech je 200 korun za prvního a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa. Stejné sazby se vztahují na psy ve vlastnictví osob, které pobírají invalidní, vdovský a vdovecký důchod, jenž je jejich jediným příjmem, nebo pobírají důchod sirotčí.

Senioři mají úlevu také na poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazby se letos nemění, základní je 492 korun. Senioři, kteří letos dosáhnou 70 a více let, platí 372 korun, stejně tak i děti a mládež do 18 let a studenti (maximálně do 26 let věku).

Vyhláška o místních poplatcích upravuje i užívání veřejného prostranství, kde se sazby pro letošní rok nijak neměnily. Podrobně jsou rozepsány ve vyhlášce na webu města. Radnice také vybírá poplatek z ubytovací kapacity. Zařízení určená k přechodnému ubytování za úplatu platí v Kroměříži za každé využité lůžko a den čtyři koruny a v místních částech dvě koruny. Město naopak od letoška zrušilo poplatek za lázeňský a rekreační pobyt.

Sdílejte článek

Tisknout článek