Recepty na omamné a psychotropní látky lékařům vydává odbor sociálních věcí a zdravotnictví

| 07.03.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Formuláře receptů a žádanek určených k předepisování léčivých přípravků obsahujících omamné nebo psychotropní látky (uvedené v přílohách č. 1 a 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů) vydává lékařům nově radniční odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Dříve je vydávala pracovnice odboru kancelář úřadu.

„Distribuci zajišťujeme na základě objednávek osob provozujících zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče nebo fyzických či právnických osob oprávněných k výkonu odborných veterinárních činností s místem výkonu těchto činností na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž,“ uvedl vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Podle něj recepty a žádanky odebírá nejčastěji Kroměřížská nemocnice, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži a Nemocnice Milosrdných sester. „Lékaři na tiskopisech následně předepisují například přípravky určené k léčbě onkologicky nemocných pacientů,“ doplnil Klabal.

Aby tiskopisy nebyly zneužity, musí lékař, který je vyzvedává, mít s sebou oprávnění k odběru, tj. registraci nestátního zdravotnického zařízení, popřípadě zřizovací listinu zdravotnického zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče či oprávnění k výkonu odborných veterinárních činností, a občanský průkaz. „Pokud lékař posílá pro recepty pověřenou osobu, například zdravotní sestru, tak ta musí mít s sebou plnou moc a razítko ordinace,“ uzavřel Klabal.

Sdílejte článek

Tisknout článek