Radnice v příštím roce rozdělí sociálním službám téměř 9,5 milionu korun

| 03.11.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměříž podpoří v roce 2024 sociální služby částkou 9,462 milionu korun. Rozhodli o tom zastupitelé. Peníze obdrží na základě výpočtů registrované sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb, včetně příspěvkové organizace Sociální služby města Kroměříže. „V příštím roce tak podpora sociálních služeb ze strany města vzroste oproti letošnímu roku zhruba o tři čtvrtě milionu korun. Naší snahou je, aby občané města měli dostupné a kvalitní sociální služby,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Podle vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovana Klabala by peníze měly být poskytovatelům sociálních služeb převedeny co nejdříve po únorovém zastupitelstvu, které bude schvalovat rozdělení konkrétních částek pro jednotlivé organizace. „Poskytovatelé sociálních služeb se totiž pravidelně na začátku každého kalendářního roku potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Z tohoto důvodu se jim je snažíme vyplatit co nejdříve,“ řekl Klabal.

Zastupitelé schválili pro příští rok uvolnění částky 8,5 milionu korun na financování sociálních služeb. K tomu již dříve zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s uvolněním částky 962 tisíc korun na rozvojové záměry sociálních služeb. „Peníze na rozvoj se budou týkat sociálních služeb, které pomáhají seniorům, osobám s demencí, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi se zdravotním postižením,“ doplnil Motyčka.

Město navíc plánuje ještě uvolnění částky 200 tisíc korun na mobilní hospicovou péči. Organizace působící v oblasti sociální a ve zdravotnictví mohou také žádat o podporu v grantovém systému radnice na podporu spolků a jiných subjektů působících v neziskovém sektoru.

V únoru letošního roku zastupitelé rozdělili sociálním službám 8,4 milionu korun. Částky byly rozděleny pro všechny organizace podle stejného mechanismu výpočtu, při kterém je rozhodující, kolik času věnují klientům z Kroměříže. V srpnu pak zastupitelé sociálním službám přidali dalších 328 tisíc korun na nově vzniklé pracovní úvazky terénních sociálních služeb.

Sdílejte článek

Tisknout článek