Radnice v příštím roce rozdělí sociálním službám celkem 8,4 milionu korun

| 09.09.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměříž podpoří v roce 2023 sociální služby částkou 8,4 milionu korun. Rozhodli o tom zastupitelé. Peníze obdrží na základě výpočtů registrované sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb, včetně příspěvkové organizace Sociální služby města Kroměříže. „Částku pro sociální služby navyšujeme každoročně. Těší mě, že v tomto volebním období se příspěvek města na tyto účely podařilo navýšit celkem o 2,5 milionu korun,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

V roce 2019 město uvolnilo na financování registrovaných sociálních služeb 5,9 milionu korun, v letošním roce to bylo 7,9 milionu korun. Částka na příští rok je tak oproti letošnímu roku vyšší o půl milionu korun. „Navýšení podpory umožní v Kroměříži rozvíjet kvalitní registrované sociální služby a zajistí obyvatelům města jejich lepší dostupnost,“ doplnil Peštuka.

Navýšení financí pro sociální služby umožní městu v menší míře krátit požadavky poskytovatelů, které v minulých letech byly kráceny zhruba o 40 procent. Systém výpočtu finančních příspěvků je navíc nastaven tak, že nezvýhodňuje žádnou organizaci, a to včetně příspěvkové organizace města Kroměříže.

Letos město registrovaným sociálním službám zařazeným do sítě sociálních služeb rozdělilo na dotacích 3,809 milionu korun na dotacích, dalších 4,091 milionu korun dostaly formou příspěvku Sociální služby města Kroměříže. Dotační program poprvé zavedený na rok 2018 zohlednil množství sociální práce, tedy počet výkonů, které sociální služby poskytly klientům s trvalým bydlištěm v Kroměříži.

Podle vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovana Klabala radnice podporuje pouze ty organizace, které poskytují své služby klientům z Kroměříže. Současně poskytovatele sociálních služeb motivuje k podávání žádostí o dotace i na jiná města a obce, odkud mají klienty. Někteří poskytovatelé totiž až do roku 2017 dostávali od města vysoké dotace i tehdy, když klienti z Kroměříže tvořili v celkovém počtu jejich klientů menšinu.

Mimo tento dotační program vyplácí město každoročně dotace také organizacím, které zajišťují v Kroměříži aktivity v oblasti sociální a zdravotní a od letošního roku má také program pro poskytování finanční podpory k zajištění financování paliativní péče.

Sdílejte článek

Tisknout článek