Radnice připravuje projekty na nové trasy pro cyklisty

| 09.12.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Město chystá nové stezky pro pěší a pro cyklisty. První by měla vzniknout v lokalitě Bágrák, druhá v Trávnických zahrádkách. „V obou případech již městská rada vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace. Obě trasy jsou z našeho pohledu velmi významné a jejich vybudování zlepší možnosti trávení volného času ve městě,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Záměr nazvaný Stezka pro pěší i cyklisty a možnost parkování v lokalitě Hrubý rybník – Bágrák v Kroměříži zahrnuje vybudování chodníku v ulici U Rejdiště podél restaurace Stará střelnice směrem k železniční zastávce. „Součástí akce bude vybudování mlatových chodníků, zpevnění parkovacích ploch v lokalitě Biocentra Hráza a také řešení zabezpečení železničního přejezdu, což se projevuje také v odhadovaných nákladech na realizaci, které činí cca 12 milionů korun,“ popsal vedoucí odboru investic Libor Pecháček. Náklady na zpracování projektu jsou odhadovány asi na 600 tisíc korun.

Stezka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnické zahrádky by měla navazovat na páteřní cyklostezku z Kvasic do Kroměříže. Je navržena na pozemcích města a Povodí Moravy. „Cyklostezka je v souladu s Plánem udržitelné mobility města Kroměříže a s Koncepcí rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje. Na její realizaci tak město bude moci žádat o dotaci z evropských fondů, konkrétně z IROP. Předpokládané investiční náklady jsou cca 30 milionů korun,“ dodal Pecháček. Náklady na zpracování projektu činí odhadem asi 1,2 milionu korun.

Město Kroměříž plánuje rozvoj cyklistické infrastruktury dlouhodobě. Momentálně pracuje i na projektové dokumentaci na cyklostezky Kroměříž – Postoupky a Kotojedy – Vážany.

Sdílejte článek

Tisknout článek