Radnice připravuje čtvrtý projekt v rámci Místního akčního plánu vzdělávání

| 11.10.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Pracovníci odboru školství kroměřížské radnice připravili na podzimní měsíce dvě akce v rámci projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž III, který realizuje město Kroměříž. V říjnu proběhlo metodické setkání s ředitelkami mateřských škol a na měsíc listopad je připravené setkání s řediteli škol základních a závěrečné jednání řídícího výboru projektu s pracovními skupinami. „Třetí školský projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v listopadu po 17 měsících končí. Na jeho realizaci se v rámci partnerství podílely město Kroměříž a Místní akční skupiny Jižní Haná a Hříběcí Hory,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Do projektu je zapojených celkem 60 škol. „Partnerství v projektu je vzhledem k rozsáhlosti území obce s rozšířenou působností Kroměříž vhodně nastaveným systémem spolupráce se základními a mateřskými školami od Koryčan, přes Chropyni až po Hulín,“ doplnila Jitka Kuzmínová, projektová manažerka MAP. 

Říjnové setkání ředitelek mateřských škol se uskutečnilo v Květné zahradě. Na programu byl praktický seminář k výkaznictví MŠ, workshop jak učit děti digitální technologie, ale bez nich (tzv. digi bez digi) a procházka Květnou zahradou s představením edukačních programů Národního památkového ústavu pro dětské kolektivy z mateřinek. V listopadu čeká ředitele základních škol závěrečné setkání v rámci třetího projektu MAP. Od prosince se začne realizovat již čtvrtý projekt MAP, který bude pro školy chystat aktivity v oblasti podpory čtenářství, podpory kooperace škol, vztahu k místu, kde účastníci žijí, prevence rizikového chování, zvyšování manažerských kompetencí vedoucích pracovníků škol, podpory moderních forem hodnocení žáků a další.

Projekt je spolufinancován z Evropské unie z OP VVV a má registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022989.

Sdílejte článek

Tisknout článek