Radnice loni přijala 25 žádostí o informace podle zákona č. 106

| 11.03.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice v minulém roce evidovala 25 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Za rok 2017 na městský úřad těchto žádostí dorazilo o čtyři desítky více. „Podle počtu žádostí to vypadá, že úřad měl méně práce, opak je však pravdou. I kvůli rozsahu některých dotazů bylo město nuceno upravit sazebník a zvýšit cenu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. V letošním roce navíc lidé podali již asi dvě desítky žádostí o informace, tedy téměř tolik, co za celý loňský rok.

Podle právničky radnice Ireny Gráfové se občané loni ptali například na informace o webových stránkách a e-mailové korespondenci radnice, na smlouvy s advokátní kanceláří, na investiční plány města, dopravní přestupky cizinců, na povolení užívání stavby a kolaudační podmínky pro zahrádku jedné pivnice, na poplatky za uzavření manželství, na kácení dřevin a náhradní výsadbu nebo na statistiku přestupků za léta 2014 až 2018.

Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se považuje vyhledávání informací trvající déle než jednu hodinu, dříve to bylo jen 30 minut. „Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se rozumí zejména činnost, která jde nad rámec běžného bezplatného vyhledávání informací, nebo při ní dochází ke zvýšenému vytížení pracovníků, a to do značné míry na úkor plnění ostatních povinností. Zahrnuje i situace, kdy se požadované informace týkají velkého časového období a je zapotřebí vyhledávat v mnoha spisech včetně archiválií,“ popsala Gráfová.

Dříve občan, který podal žádost spadající do mimořádného vyhledávání informací a souhlasil s její úhradou, platil 150 korun za hodinu. Nyní zaplatí 180 korun za jednu hodinu práce jednoho zaměstnance města a pak 90 korun za každou další započatou půlhodinu práce jednoho zaměstnance města při vyhledávání informací. V případě, že si žádost vyžádá nasazení více zaměstnanců, bude výsledná úhrada dána součtem částek připadajících na jednoho pracovníka.

Sdílejte článek

Tisknout článek