Radnice hledá úředníky na oddělení občansko-správních přestupků

| 15.10.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Městský úřad hledá dva úředníky oddělení občansko-správních přestupků. Na starost budou mít jejich projednávání a rozhodování o těchto přestupcích. Uchazeč musí mít vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu a musí se orientovat v zákonech o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v zákoně o některých přestupcích, ve správním řádu, v zákoně o obcích a v zákoně o úřednících územních samosprávných celků.

„Výhodou je praxe ve veřejné správě a v přestupkové agendě. Uchazeč by měl mít také velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, měl by být samostatný a flexibilní a měl by být aktivní řidič,“ uvedla Dagmar Zedníková z oddělení personálního, mzdového a vzdělávání. Vybraní zaměstnanci budou zařazeni do desáté platové třídy a dostanou smlouvu na dobu neurčitou.

Uchazeči se mohou hlásit do 18. října 2018. Přihlášku je nutné zaslat na adresu Městský úřad Kroměříž, oddělení personální, mzdové a vzdělávání, Ing. Bc. Dagmar Zedníková, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a odborných znalostí a dovedností týkajících se správních činností, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a také výpis z evidence rejstříku trestů.

Sdílejte článek

Tisknout článek