Radnice hledá pracovníka na oddělení sociálně-právní ochrany dětí

| 02.11.2017 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Městský úřad v Kroměříži hledá sociálního pracovníka na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zájemci se mohou hlásit do 20. listopadu včetně, uvedla Dagmar Zedníková z oddělení personálního, mzdového a vzdělávání.

Uchazeč musí mít vysokoškolské, případně vyšší odborné vzdělání, výhodou je praxe v oblasti sociální práce s rodinou. Dalšími požadavky jsou znalost právních předpisů sociálně-právní ochrany dětí a správního řádu, dobré organizační a komunikační schopnosti, psychická odolnost a emoční stabilita, schopnost samostatné i týmové práce, ochota dále se vzdělávat, znalost práce na PC a řidičský průkaz skupiny B.

V písemné přihlášce nesmí chybět jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo u cizinců číslo dokladu o povolení pobytu, datum a podpis. Zájemce musí k přihlášce dodat i strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání, odbornými znalostmi a dovednostmi týkajících se správních činností, aktuální výpis z evidence rejstříku trestů a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky je nutné doručit na adresu: Městský úřad Kroměříž, oddělení personální, mzdové a vzdělávání, Ing. Bc. Dagmar Zedníková, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Bližší informace lidé získají na telefonním čísle 573 321 280.

Sdílejte článek

Tisknout článek