Pozor na nepoctivé finanční poradce!

| 15.12.2014 |

Tiskové zprávy

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. eviduje v poradnách během listopadu a prosince zvýšený počet dotazů na téma životní pojištění. Důvod je zřejmý. U životního pojištění začnou od ledna příštího roku platit nové přísnější podmínky pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění. K 1. 1. 2015 totiž vstoupí v platnost novela Zákona o daních z příjmů a oproti dosavadní právní úpravě již nebude možné prostředky ze životního pojištění vybírat formou mimořádného výběru a současně na tutéž smlouvu uplatňovat daňové výhody. Stávající klienti pojišťoven, kteří mají v minulosti sjednanou životní pojistku, by měli být v tomto období obezřetní, zvláště pak nečinit ukvapená rozhodnutí a nerušit pod tlakem stávající životní pojistky. Nemusí se to vyplatit!


Jak tedy připravovaná změna zasáhne do stávajících smluv o životním pojištění? Na daňový odpočet v maximální výši 12 tisíc korun ročně mají nárok jen lidé se smlouvami uzavřenými minimálně na pět let a přinejmenším do 60 let věku. Tyto základní podmínky novela od příštího roku nezmění. Kdo však bude chtít i nadále čerpat daňové výhody, bude si muset pohlídat, aby jeho smlouva neumožňovala předčasné výběry (tzv. částečné odkupy).
Většina pojišťoven k tomu však přistoupila po svém, toto hlídá za své klienty a pojistné podmínky pro jistotu změnila u všech smluv, které doposud podmínky pro uplatnění daňových odpočtů splňovaly, a to tak, aby je splňovaly také po Novém roce. Tyto pojišťovny v této době rozesílají svým stávajícím klientům informační dopisy, ve kterých je se změnou seznamují. Pokud klient dává přednost možnosti mimořádných výběrů před využíváním daňových výhod, má možnost pojišťovnu o tomto informovat a původní smlouva zůstane v platnosti beze změny.
Pojišťovny však k této problematice mohou přistoupit rozdílně, je proto důležité věnovat zvýšenou pozornost korespondenci od pojišťovny a informacím, které obsahuje!
Pro některé spotřebitele může být situace nepřehledná, čehož mohou zneužít nepoctiví finanční poradci. Ostatně tak je tomu vždy, když dochází z důvodu změny v právní úpravě, k nutnosti úpravy obchodních podmínek. Obezřetní by pak měli být spotřebitelé zejména v okamžiku, kdy je finanční poradce, či zástupce pojišťovny (stávající nebo jiné) bude přesvědčovat o tom, že v souvislosti se změnou zákona, je potřeba starou smlouvu vypovědět a uzavřít novou. Rozhodně tomu tak není.
„Poradce“ v takovém případě často nesleduje zájem klienta, ale většinou zájem svůj vlastní. Za sjednání nové smlouvy dostává totiž velmi vysoké provize.
Výše nastíněný postup se spotřebitelům může velice prodražit, a to hned z několika důvodů. Nejen, že s uzavřením nové smlouvy budou spojeny náklady na jejich uzavření, které bývají často nemalé, ale nová pojistka často bude z důvodu vyššího věku klienta a tedy i vyšší rizikovosti dražší než ta původní, anebo může obsahovat více výluk z pojištění.
Mezi informace, které vám nepoctivý finanční poradce často zamlčí, patří i skutečnost, že v případě předčasného ukončení životní pojistky budete muset „dodanit“ daňové úlevy z minulých let! Z původní pojistky vám bude sice vyplaceno tzv. odbytné, ale to bývá zvláště v prvních letech trvání pojištění minimální a navíc samo podléhá 15% dani z příjmů.

Rady na závěr. Před podpisem jakéhokoliv dokumentu, který se týká Vašeho životního pojištění, zvažte předem všechny důsledky! Pozorně čtěte a nespoléhejte pouze na informace, které vám finanční poradce sdělí ústně! Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se, můžete tak předejít nemalým finančním ztrátám. Životní pojištění je dlouhodobý produkt, a proto k němu tak i přistupujte, předčasné rušení se nevyplácí!

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně,                                                               ,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Kroměříž: St: 13 – 17 hodin - každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 720 436 006

Sdílejte článek

Tisknout článek