Poskytovatelé sociálních služeb z regionu se setkali s vedením města

| 10.11.2022 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Představitelé kroměřížské radnice seznámili zástupce organizací zabývajících se sociálními službami s plánem činnosti a finančními možnostmi na rok 2023. „Mám radost, když vidím, že něco, co jsme před sedmi lety začínali, funguje. Chtěl bych vám poděkovat, za to, co děláte a děláte to s radostí a obětavostí. Moc si toho vážím,“ řekl místostarosta Pavel Motyčka. Dodal, že spolu s řediteli jednotlivých sociálních a také zdravotních služeb vytvoří pracovní skupinu, která připraví plán práce na následující čtyři roky shrnující myšlenky a možnosti, kam tento sektor posunout – nejen to, co je dobré, ale i to, co je reálné.

Účastníky setkání s poskytovateli sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Kroměříž v Domě kultury pozdravil také starosta města Tomáš Opatrný. Všem přítomným poděkoval za práci, kterou vykonávají. „I když sociální oblast má na starost pan místostarosta Motyčka, rád jsem přijal pozvání na dnešní setkání. Chtěl jsem se seznámit s vámi všemi a poznat, jak pracujete,“ řekl Opatrný.

Město Kroměříž má v rozpočtu na rok 2023 připravenou na podporu sociálních služeb částku 8,4 milionu korun, což je o půl milionu více než v roce předchozím. „Systém finanční podpory jednotlivým poskytovatelům zůstává stejný, nezáleží na jejich zřizovateli, ale na konkrétně vykázaných úkonech pro občany Kroměříže v určitém období, z něhož se vychází při výpočtu výše dotace,“ uvedl vedoucí sociálního odboru Radovan Klabal.

Zúčastnění získali rovněž informace o nově vyhotoveném Plánu sociálního začleňování města Kroměříže, jehož cílem je koordinovat pomoc lidem ve složitých životních situacích, předcházet nezaměstnanosti, ztrátě bydlení, pomáhat rodinám s dětmi a zaměřit se i na dluhovou problematiku. S tím souvisí také projekt, který město nedávno podalo a který se zaměřuje na sociální poradenství osobám, kteří se díky zhoršující se ekonomické situaci nově dostávají do vážných problémů.  V souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací rodin a domácností také zřídila kroměřížská radnice v říjnu informační linku, na které se občané dozvědí, co je potřeba k získání příspěvku či doplatku na bydlení, kde vyřídí dávku mimořádné okamžité pomoci, případně příspěvek na živobytí. K tomu tématu vydala radnice také informační leták.

Pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví na setkání také informovali například o činnosti svépomocné skupiny osob pečujících o blízkou osobu, jejíž setkání organizují, ale také o dalších aktuálních projektech a plánech města Kroměříže v sociální oblasti na následující období.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek