Podnikatelé se zajímali o fungování stavebního úřadu a o územní plán

| 13.03.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Vedení města se setkalo se zástupci velkých firem, které v Kroměříži působí a které patří mezi zdejší největší zaměstnavatele. Na úvodní setkání pracovní skupiny nazvané Grémium podnikatelů jich dorazily téměř dvě desítky. „Je to příležitost, abychom se vám představili. Z civilní profese některé z vás znám, znám i některé problémy, které podnikatele trápí. A za celé vedení města říkám, že stojíme o zpětnou vazbu, o informace od lidí, kteří jsou ve svém oboru úspěšní a kteří něčeho dosáhli,“ oslovil přítomné starosta Tomáš Opatrný.

Podle něj je komunikace s občany jednou z priorit nové politické reprezentace města. „Chceme Kroměříž rozvíjet a také změnit vedení města. Jedním z problémů našich předchůdců byla nedostatečná komunikace. To chceme změnit. Očekávám přitom, že nás nebudete jen chválit, ale že od vás uslyšíme i to, co je špatně,“ dodal Opatrný.

Zástupci firem, kteří dorazili do zasedací místnosti zastupitelstva, možnost setkat se zástupci města uvítali. V diskusi také uvedli témata, která by je zajímala a která by měla být předmětem dalších setkání. Mezi nejčastěji zmiňované oblasti patřilo fungování stavebního úřadu, připravovaný nový územní plán města, doprava či problematika chybějících zaměstnanců a s tím souvisejícího rozvoje školství a také podmínek pro práci a život v Kroměříži.

Grémium podnikatelů by se mělo scházet zhruba jednou za tři měsíce. „Na další setkání v červnu pozveme i úředníky, případně zástupce městských firem, kteří mají k danému tématu co říct.,“ přiblížil místostarosta Pavel Motyčka, který je koordinátorem projektu.

Grémium podnikatelů navazuje na stejnojmenný poradní orgán městské rady zřízený v roce 2017. Vedení města v čele s místostarostou Motyčkou s podnikateli probíralo různá témata. „A tehdy se podařilo vytvořit i partnerské vazby mezi některými podnikateli, které fungují dodnes,“ vzpomínal Motyčka. Vedení města se s podnikateli scházelo do komunálních voleb konaných v říjnu 2018. Ve volebním období 2018 až 2022, kdy Motyčka působil jako opoziční zastupitel, se Grémium podnikatelů nescházelo.

Sdílejte článek

Tisknout článek