Platnost řidičských oprávnění a technických průkazů vozidel se prodlužuje o 10 měsíců

| 11.03.2021 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Řidičské průkazy, kterým skončí či skončila platnost v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, a osvědčení o technické způsobilosti vozidel, která pozbyla platnosti ve stejném období, platí i nadále. „Jejich platnost se prodlužuje o deset měsíců od data, které je v dokladech uvedeno jako termín, do kterého platily nebo platí,“ uvedla Ivana Bukovská, vedoucí odboru občansko-správních agend.

Zmíněné doklady zůstávají v platnosti a je možné se jimi prokazovat. „Majitelé řidičáků a vozidel tak nemusí v současné době, kdy platí v souladu s vládním nařízením nejrůznější omezení cestování a lidé by se neměli shlukovat při jednání na úřadech ani jinde, vyřizovat nové doklady, ani absolvovat na stanici technické kontroly jinak povinnou prohlídku,“ dodala Bukovská. V případě řidičských průkazů navazuje pokyn plynule na předchozí nařízení, jimž byla prodloužena platnost řidičáků končících v období od 1. 2. 2020 o 31. 8. 2020.

Také lhůty pravidelné kontroly záznamových zařízení, tedy tachografů, se prodlužují o 10 měsíců od termínu, kdy končí platnost ověření správného fungování. Také ta však musí končit ve zmíněném období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. Prodloužení platnosti dokladů se nevztahuje na platnost karet řidiče do digitálních tachografů.

Jedná se o zvláštní a dočasná opatření vydaná Evropským parlamentem a Radou Evropské unie a související s hrozbou onemocnění covid-19.

Sdílejte článek

Tisknout článek