Pečovatelská služba se sloučí se Sociálními službami města Kroměříže

| 14.04.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Pečovatelská služba Kroměříž bude od ledna příštího roku sloučena s příspěvkovou organizací města Sociální služby města Kroměříže (SSKM). Rozhodli o tom zastupitelé. „Cílem tohoto záměru je snaha o efektivnější činnost organizace. Zařazením pečovatelské služby pod SSKM ušetříme náklady na provoz, jako je například část personálních nákladů či náklady na právní, ekonomické či IT služby. Tyto prostředky budou moci být využity na navýšení počtu pečovatelek, který by se měl od ledna 2024 zvýšit až o dva úvazky,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Pečovatelská služba Kroměříž sídlí v ulici Nitranská. Od roku 2005 působila na Kroměřížsku jako obecně prospěšná společnost, od roku 2015 je zapsaným ústavem. V roce 2011 se její působnost rozšířila na Tlumačovsko a v roce 2012 i na mikroregion Morkovsko. Před měsícem správní rada odvolala ředitele Františka Lančíka a na jeho místo zvolila Janu Kutou. „Jejím úkolem nyní bude Pečovatelskou službu Kroměříž na zařazení pod SSKM připravit,“ dodal Motyčka, který je také předsedou správní rady Pečovatelské služby Kroměříž.

Pečovatelská služba se zaměřuje převážně na poskytování péče v domácnostech klientů. „Pečovatelky jim pomáhají s tím, co již s ohledem na svůj věk či zdravotní problémy sami nezvládnou, tedy s osobní hygienou a zajištěním stravy a chodu domácnosti, sociální pracovnice také poskytují klientům i jejich rodinným příslušníkům sociální poradenství,“ popsal vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Kromě terénních služeb pečovatelská služba klientům nabízí i bezbariérová střediska osobní hygieny v Kroměříži a v Tlumačově. Využívají je hlavně uživatelé, kteří nemají přizpůsobeny podmínky pro zajištění hygieny v domácím prostředí. Pečovatelky klientům zajišťují i zprostředkovávají společenský kontakt s ostatními uživateli, kdy se spolu mohou věnovat například stolním hrám, malování či luštění křížovek. Klienti si mohou půjčit i kompenzační pomůcky – invalidní vozík, chodítko, polohovací postel či WC křeslo.

Pečovatelská služba má necelé dvě desítky zaměstnanců. Starají se ročně zhruba o 200 klientů, z nichž většina je starších 80 let. Činnost Pečovatelské služby Kroměříž je financována z dotací od ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského kraje, měst a obcí a také úhradami od klientů.

Sdílejte článek

Tisknout článek