Pavilon L v Barborce budou po rekonstrukci využívat noví klienti

| 21.10.2020 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Pavilon L v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka budou po připravované rekonstrukci od příštího roku využívat klienti dvou jiných sociálních služeb. „Jedná se o službu denního stacionáře a odlehčovací pobytovou službu pro děti se zdravotním postižením včetně poruch autistického spektra. Právě odlehčovací služba má za cíl pomoci pečujícím rodinám, které se o handicapované děti každodenně starají,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

V důsledku aktivit plynoucích z Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka a vzniku nové sociální služby Chráněné bydlení v Kroměříži dochází k postupnému odchodu některých klientů do bydlení mimo Barborku. Jedná se o ty klienty, kteří se díky podpoře sociálních pracovníků mohou začlenit do běžného života. Po jejich přestěhování se postupně uvolňuje kapacita objektů v areálu Barborky. Sociální služby a město Kroměříž začaly již s ročním předstihem připravovat přestavbu tohoto objektu tak, aby mohl sloužit sociálním službám, o které je v Kroměříž zájem. Výhodou je, že pavilon L má samostatný vjezd mimo hlavní vstup do areálu zařízení.

„Po stavebních úpravách budovy zde bude fungovat denní stacionář pro klienty od 15 let s těžkým zdravotním postižením včetně poruch autistického spektra s okamžitou kapacitou osm klientů a odlehčovací pobytové služby pro děti od 9 do 18 let, kde se počítá se dvěma lůžky. Odlehčovací služba poskytuje pomoc osobám pečující trvale v domácím prostředí o zdravotně postižené dítě a dává jim možnost dočasně jej umístit do pobytového zařízení,“ řekla ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.

V současné době je hotová projektová studie a dokumentace pro vydání stavebního povolení, existuje povolení schvalující stavební záměr, připravuje se dokumentace pro realizaci stavby a výběr dodavatele.

Rekonstrukce budovy by podle projektové studie měla stát zhruba 8 milionů korun, 60 procent nákladů by mělo zaplatit město Kroměříž, které již potřebnou částku zařadilo do návrhu rozpočtu na rok 2021, zbývajících 40 procent uhradí Sociální služby města Kroměříže ze svého investičního fondu. Původně radnice plánovala podání žádosti o dotaci ministerstva práce a sociálních věcí, na odpovídající projekty však nebyl v příslušném období vyhlášen žádný dotační titul.

Sdílejte článek

Tisknout článek