Oprava kanalizace omezí provoz v Kotojedské ulici

| 13.09.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Společnost vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) bude opravovat kanalizaci v ulici Kotojedská. Práce si vyžádají i omezení v dopravě – úplnou uzavírku chodníku v ulici 1. máje v termínu od 15. do 25. září a silnice II/367 v ulici Kotojedská ve směru od Kotojed v době od 25. září až do 31. října. „Za komplikace se občanům omlouváme,“ uvedla Blanka Šimůnková, která má ve VaK na starost investiční akce.

Chodník bude uzavřen v místě světelné křižovatky s ulicí Kotojedská. Průchod bude zajištěn přes přechody pro chodce. Uzavírka silnice se bude týkat veškeré dopravy s výjimkou hromadné autobusové dopravy. Pro ostatní vozidla bude vyznačena objízdná trasa.

Stoka kanalizace v Kotojedské ulici, která ústí do ulice 1. máje, je v havarijním stavu. „Stavbaři budou stoku opravovat bezvýkopovou metodou, která spočívá v zatažení vložkovacího rukávu do stávajícího potrubí. Před samotným zatažením rukávu musí dojít k úpravě potrubí a šachet kanalizace. Úprava šachet nelze dělat bez výkopu, a tak je nutný zásah do komunikace a ploch veřejného prostranství,“ vysvětlil projektant Ondřej Mlčoch.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek