Odvlhčováním sklepů začala postupná rekonstrukce budovy kina Nadsklepí

| 16.12.2020 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice zahájila práce na sanaci sklepních prostor kina Nadsklepí. V těchto dnech skončila první etapa prací, které v dalších letech budou pokračovat. „Při procházce centrem města nebo při návštěvě kina Nadsklepí si každý může všimnout špatného stavu omítek fasády této kulturní památky. Jedná se o dlouhodobý stav, který rozhodně nepřispívá k příjemné atmosféře této části našeho města. Důvodem je zvyšující se vlhkost konstrukcí sklepních prostor, které nejsou izolovány proti vodě. Voda vzlíná do vyšších pater budovy, omítky postupně opadávají, budova chátrá a ztrácí na reprezentaci celého objektu. Proto se vedení radnice rozhodlo tuto budovu postupnými kroky opravit,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

V první etapě sanačních prací byly otlučeny stávající omítky stěn, stropních konstrukcí a kleneb ve všech sklepních prostorách budovy, aby tak spolu s provětráním prostor byla eliminována nežádoucí vlhkost. Během stavby dělníci zjistili, že do sklepů silně zatéká, což narušuje jejich stropní konstrukce. Na některých místech je bylo proto nutné staticky zabezpečit a zároveň odvést vodu novým odvodňovacím kanálkem do stávající kanalizace.

Město nechalo zpracovat stavebně technický průzkum budovy a další dokumentaci, aby zjistilo, v jakém stavu je objekt kina. V následujících měsících je ještě v plánu monitoring kanalizačních rozvodů včetně střešních svodů a návrh opravy, vlhkostní průzkum a zpracování koncepce sanace vlhkého zdiva a bude se řešit i zmíněný špatný technický stav nosných konstrukcí sklepních prostor, který byl prozatím zajištěn podpůrnými konstrukcemi. Město také plánuje zpevnění, zabezpečení a hydroizolaci narušené komunikace u budovy v místech, kudy zatéká do sklepních prostor.

 „Závěry všech výše uvedených průzkumů budou předloženy vedení města na koordinační schůzce, která je plánována na druhou polovinu února 2020,“ řekla Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje. Poté město nechá zpracovat investiční záměr na rekonstrukci celého objektu kina Nadsklepí. „Po jeho odsouhlasení památkovou péčí bude vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení – rekonstrukci objektu kina Nadsklepí týkající se střešní konstrukce, krytiny, krovu, fasády, statiky celého objektu, základových konstrukcí a jejich sanace, schodiště, zámečnických výrobků atd.,“ doplnila Gregorová.

Budova kina Nadsklepí byla postavena na konci 19. století a od té doby slouží ke kulturním účelům. V roce 2011 město opravilo vnitřní prostory kina a vybudovalo víceúčelový sál vhodný pro koncerty akustické hudby, promítání filmů, další koncertní aktivity i vzdělávací a společenské akce. Projekční technologie kina byla digitalizována, včetně možnosti projekcí ve 3D a přímých přenosů. Vznikl také prezentační sálek, byl upravený vestibul, zázemí a příslušenství.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek