Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče povede Pavel Zrna

| 10.08.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Radní města Kroměříže jmenovali vedoucím odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče Pavla Zrnu. Odbor se rada rozhodla zřídit na svém červnovém zasedání při schvalování organizačních změn městského úřadu s účinností od 1. září 2023. Zrna byl vedoucím odboru kultury a cestovního ruchu, který minulé vedení města zrušilo.

„Byli jsme poté snad jediné město s památkami UNESCO, které nemělo odbor kultury. Od jeho obnovení si slibujeme mimo jiné zlepšení komunikace města se subjekty působícími v oblasti kultury a cestovního ruchu a také zvýšení efektivity práce příspěvkové organizace města Dům kultury v Kroměříži a s tím související vytvoření pro občany města atraktivnější nabídky programů a akcí,“ uvedl radní Jiří Kašík, který má na starost agendy kultury a cestovního ruchu.

Zrna vystudoval marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a mediální a komunikační studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 1998 až 2005 pracoval jako novinář. Od roku 2005 do roku 2015 byl tiskovým mluvčím kroměřížské radnice a od 1. března 2014 do konce roku 2020 pracoval jako vedoucí zmíněného odboru kultury a cestovního ruchu. V letech 2009 až 2014 byl také PR manažerem bývalé poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové. V posledních dvou letech působil jako marketingový a obchodní manažer společnosti Rudolf Jelínek.

Zrnou vedený odbor kultury a cestovního ruchu v minulosti pořádal některé veřejností oblíbené akce, jako jsou například Vybarvený běh či Den uniformovaných sborů. Nyní má živou kulturu, tedy pořádání akcí, kompletně na starost příspěvková organizace města Dům kultury v Kroměříži.

Náplní nově zřízeného odboru tak bude koordinace spolupráce kulturních subjektů a aktivit v rámci města, propagace města v oblasti cestovního ruchu, partnerská města, koordinace procesu poskytování dotací města v oblasti kultury, zodpovědnost za oblast památkové péče, zajištění činností souvisejících s výkonem zřizovatelských funkcí a metodické usměrňování financování příspěvkových organizací města v oblasti kultury.

Na odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče přejdou někteří zaměstnanci odboru Útvar tajemníka, který je od 1. září stejně jako odbor právní a regionálního rozvoje zrušen. Na odbor kultury přechází také z odboru Stavební úřad stávající oddělení státní památkové péče. Městský úřad Kroměříž bude mít od 1. září 2023 dvanáct odborů a útvar interního auditu a vnitřní kontroly.

Sdílejte článek

Tisknout článek