Obyvatelé místních částí budou vybírat členy osadních výborů

| 13.12.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Obyvatelé místních částí Kroměříže, tedy Vážan, Postoupek, Hradiska, Těšnovic, Zlámanky, Kotojed, Bílan, Drahlova a Trávníka, budou v lednu a v únoru příštího roku vybírat členy osadních výborů. „Rozvoj místních částí nehodláme zanedbávat. Osadní výbory jsou důležitou spojkou, prostřednictvím které se potřeby obyvatel místních částí dostávají k orgánům města i k členům jeho vedení. Úzká spolupráce s nimi je nezbytná,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný. Vybrané členy osadních výborů budou následně volit zastupitelé, kteří vyberou i předsedy těchto výborů.

Výbor musí mít lichý počet členů, minimálně musí mít členy tři. Výbor vede předseda, kterého volí zastupitelé z řad členů výboru. Členem osadního výboru se může stát občan Kroměříže, který je přihlášen k trvalému pobytu v části města, pro kterou je osadní výbor zřízen. Výběr kandidátů na členy se uskuteční v jednotlivých místních částech příští rok v lednu a únoru. Konkrétní údaje ke konkrétním místním částem jsou v níže přiložené tabulce. Funkční období osadních výborů končí s funkčním obdobím stávajícího zastupitelstva, jehož jsou osadní výbory poradním orgánem.

Výběr členů osadního výboru proběhne tajným hlasováním na veřejné schůzi, organizačně ji zajistí pracovníci městského úřadu. Hlasovat mohou jen lidé, kteří mají v dané místní části trvalé bydliště. Pokud je počet kandidátů shodný s navrženým počtem členů konkrétního osadního výboru, může volba proběhnout hlasováním veřejným. Na průběh voleb dohlíží garant osadního výboru. Vedení města rozhodlo o tom, že garantem pro místní části Trávník a Drahlov bude místostarosta Karel Holík, pro Těšnovice a Zlámanku místostarosta Pavel Motyčka, pro Kotojedy a Bílany místostarosta Jan Hebnar, pro Postoupky a Hradisko radní Jiří Kašík a pro Vážany radní Richard Kreml.

Osadní výbor se schází několikrát za rok. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Výboru přísluší například právo předkládat zastupitelstvu a radě města návrhy týkající se rozvoje místní části a rozpočtu města, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě k rozhodnutí, pokud se týkají místní části, navrhovat na pořad jednání zastupitelstva své návrhy týkající se místní části či zastupovat spolky působící na území místní části v případě, že o to dotyčný spolek požádá.

 

Místní část

Termín/čas

Místo

Garant

Drahlov

05.01.2023                    od 16:30 hod.

Hasičská zbrojnice Drahlov, 767 01 Kroměříž

Mgr.  Bc.  Karel Holík, BA, MBA

Bílany

10.01.2023                    od 16:30 hod.

Hospoda Bílany 52, 767 01 Kroměříž

Mgr. Bc. Hebnar Jan MBA

Hradisko

12.01.2023                    od 16:30 hod.

Hradisko 4 (škola), 767 01 Kroměříž

Kašík Jiří

Kotojedy

17.01.2023                         od 16:30 hod.

Hospoda U zvoničky, Kotojedy 2, 767 01 Kroměříž

Mgr. Bc. Hebnar Jan MBA

Postoupky

19.01.2023                    od 16:30 hod.

Postoupky 69 (místnost osadního výboru), 767 01 Kroměříž

Kašík Jiří

Těšnovice

24.01.2023                         od 16:30 hod.

Hospůdka Na hotelu, Těšnovice 7, 767 01 Kroměříž

PhDr. Motyčka Pavel, Ph.D.

Trávník

26.01.2023                    od 16:30 hod.

Trávník 138 (klubovna SDH), 767 01 Kroměříž

Mgr.  Bc.  Karel Holík, BA, MBA

Vážany

30.01.2023                    od 16:30 hod.

Hospoda u Klimešů, Osvoboditelů 273, 767 01 Kroměříž

MUDr. Richard Kreml

Zlámanka

02.02.2023                    od 16:30 hod.

Kulturní dům, Zlámanka 10, 767 01 Kroměříž

PhDr. Motyčka Pavel, Ph.D.

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek