Občané podali osm návrhů na zlepšení života v Kroměříži

| 02.08.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice přijala osm návrhů, které by mohly být financovány nově zaváděným participativním rozpočtem. Nápady na zlepšení života v Kroměříži poslalo šest navrhovatelů. „Rád bych poděkoval všem, kteří se zapojili do participativního rozpočtu, jenž jsme nazvali Vaše Kroměříž, a kteří návrhy vytvořili a poslali. Věřím, že v příštím roce budou první projekty navržené občany realizovány,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Návrhy se týkají úpravy veřejných prostor, hřišť i vylepšení podmínek pro cyklisty. „Nyní budou návrhy věcně hodnotit zaměstnanci městského úřadu, do jejichž oblasti působení konkrétní návrhy spadají. Na říjen je plánována veřejná prezentace projektů, které splnily pravidla Vaší Kroměříže a které občanům představí samotní hodnotitelé. Následně bude do konce listopadu probíhat veřejné hlasování tak, aby radní města mohli do konce letošního roku schválit vítěze,“ sdělila Michaela Jiříková, koordinátorka projektu Zdravé město, která má participativní rozpočet na starost.

Realizace projektů je plánována na příští rok. Podle místostarosty Karla Holíka budou v rozpočtu města na participativní rozpočet, tedy na projekt Vaše Kroměříž, vyčleněny dva miliony korun. Všechny informace jsou na webových stránkách www.vasekromeriz.cz.

Smyslem participativního rozpočtu je snaha vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, snaha ukázat lidem, jaké jsou možnosti města a jak se mohou na jeho tvorbě podílet. Jedná se o proces, ve kterém obyvatelé města sami navrhují projekty na zlepšení života v Kroměříži.

Projekty by měly mít hodnotu od 50 tisíc do 500 tisíc korun. Každý občan mohl do konce července podat až tři návrhy, které musí být realizovatelné na území Kroměříže a jejích místních částí a současně na pozemcích ve vlastnictví města. Může se jednat o projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor, zeleně, zřizování volnočasových areálů a prvků nebo o investiční a stavební akce ve veřejném prostoru.

Sdílejte článek

Tisknout článek