O děti hasičů, policistů, lékařů i zdravotníků se stará ZŠ Oskol

| 14.10.2020 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Základní škola Oskol dnes jako jediná z kroměřížských základních škol nezela prázdnotou. Přivítala děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, kroměřížské nemocnice či Sociálních služeb města Kroměříže. „Plníme nařízení vlády, která nám tuto povinnost uložila. Vnímáme prosby ostatních rodičů, kteří nechtějí být doma a čerpat ošetřovné, ale nemůžeme nic dělat. Školy zavřel svým rozhodnutím stát,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Základní škola Oskol má pro děti do deseti let zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, pracovníků v sociálních službách, pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, příslušníků ozbrojených sil či svých pedagogických nebo nepedagogických pracovníků vyčleněno 60 míst. „Pokud by tato kapacita nestačila, dalších 60 míst je připraveno v ZŠ Zachar,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Dnes do ZŠ Oskol nastoupily jen čtyři děti. „Byla jim zajištěna distanční výuka, kterou pro ně připravily jejich domovské základní školy. ZŠ Oskol totiž rozhodnutím hejtmana Zlínského kraje navštěvují děti záchranářů a dalších zmíněných profesí s trvalým bydlištěm v celém obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž,“ dodal vedoucí radničního odboru školství, mládeže a sportu Jiří Pánek. Škola je otevřená každý den do 16:30.

Rodiče, zaměstnanci uvedení ve druhém odstavci, se s žádostí o umístění svého dítěte do ZŠ Oskol mohou obracet přímo na ředitelku Hanu Ginterovou, a to telefonicky na čísle 573 331 199 nebo e-mailem na adresu reditelzsoskol.cz. Pokud by kapacita ZŠ Oskol byla naplněna, lidé mohou kontaktovat ředitelku ZŠ Zachar Petru Fečkovou (telefonicky na 573 503 252 nebo e-mailem na adresu reditelkazszachar.cz). K přihlášce dítěte budou potřebovat potvrzení zaměstnavatele.

Základní školy v Kroměříži pro ostatní děti nahradily prezenční výuku vyučováním na dálku. „Tam, kde technika chyběla, školy díky příspěvku státu koupily učitelům notebooky, aby mohli pracovat na dálku,“ doplnil Pánek. Zavření škol se okamžitě projevilo i na návštěvnosti mateřských škol zřizovaných městem. „Tam, kde rodiče zůstali doma kvůli žákovi základní školy, často doma nechávají i mladší sourozence, kteří navštěvují mateřské školy. V některých mateřských školách tak dnes klesl počet přítomných dětí až na 40 procent,“ uzavřel Pánek.

Sdílejte článek

Tisknout článek