Novým starostou Kroměříže byl zvolen Jaroslav Němec

| 06.11.2014 |

Tiskové zprávy

Starostou Kroměříže bude v následujících čtyřech letech ředitel Základní školy Slovan Jaroslav Němec (ANO). Do čela města byl oficiálně zvolen na prvním jednání zastupitelstva po říjnových komunálních volbách ve čtvrtek 6. listopadu.

Nově zvolení představitelé města Kroměříže. Zleva: neuvolněný místostarosta Radek Vondráček, statutární zástupce starosty Pavel Motyčka, starosta Jaroslav Němec, místostarosta Marek Šindler. Nové vedení města Kroměříže

Už krátce po volbách se místní politici shodli na vytvoření koalice hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, ČSSD a Zdravé Kroměřížsko a rozdělení křesel v devítičlenné městské radě této dohodě odpovídá. Vítězné hnutí ANO je v městské radě zastoupeno čtyřmi křesly, Koalice KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí má v radě tři zástupce a zbývající dvě křesla připadnou ČSSD. Hned na začátku ustavujícího zasedání si zastupitelé odsouhlasili zřízení čtyř výborů, ze zákona musejí být ustanoveny Výbory finanční a kontrolní, vedle nich budou v Kroměříži působit ještě Výbor pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu a Výbor pro územní plánování. Nejvyšší vedení města budou reprezentovat čtyři uvolnění funkcionáři – starosta, jeho statutární zástupce (1. místostarosta), místostarosta a předseda Výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu. Na post starosty byl nominován lídr ANO Mgr. Jaroslav Němec a dle předpokladu jím byl zvolen. Zastupitelé se dále dohodli na celkovém počtu tří místostarostů. Funkce statutárního zástupce starosty byla svěřena dosavadnímu opozičnímu zastupiteli a pedagogovi kroměřížského Arcibiskupského gymnázia PhDr. Pavlu Motyčkovi, Ph.D.  (KDU-ČSL). Dalším místostarostou a současně jediným zástupcem dosavadního vedení radnice, zůstává Marek Šindler (ČSSD). Funkci neuvolněného místostarosty bude vykonávat poslanec Parlamentu ČR Mgr. Radek Vondráček (ANO). Rada města Kroměříže se bude v následujících čtyřech letech scházet v tomto kompletním složení: Jaroslav Němec, Pavel Motyčka, Marek Šindler, Radek Vondráček a dále Jiří Kašík (ZVUK12), Mgr. Petra Fečková (ANO), Ing. Petr Hajný (ANO), Karel Holík (ČSSD), JUDr. Karel Smíšek (KDU-ČSL).
Zastupitelé na prvním zasedání zvolili také předsedy jednotlivých výborů:
Finanční výbor: Ing. Petr Hajný (11 členů)
Kontrolní výbor:  Ing. Filip Zubík (7 členů)
Výbor pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu: Ing. Jan Slanina (11 členů)
Výbor pro územní plánování: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.  (11 členů)

Všichni zastupitelé jsou také rozhodnutím ZMK oprávněni vykonávat občanské obřady (sňatky, vítání občánků apod.)

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek