Nový odbor regionálního rozvoje vede Simona Prečanová

| 09.09.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Nový odbor regionálního rozvoje kroměřížské radnice vede Simona Prečanová. Uspěla ve výběrovém řízení a městská rada ji s účinností od dnešního dne jmenovala do funkce. „Naplňuje svými znalostmi veškerou obsahovou náplň odboru regionálního rozvoje. Vyzná se v dotačních programech, rozumí projektovému řízení, není jí cizí ani oblast životního prostředí a zná problematiku projektu Zdravé město Kroměříž, který pod odbor také spadá,“ popsala tajemnice městského úřadu Veronika Škrabalová.

Prečanová je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Pracovala v bankách a později na přerovské pobočce ministerstva zemědělství, konkrétně v Agentuře pro zemědělství a venkov, kde byla mimo jiné ředitelkou odboru a koordinátorkou celostátní sítě pro venkov. Poté pracovala na ministerstvu zemědělství v Praze, kde končila jako šéfporadkyně ministra a ředitelka odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje.

Se zřízením odboru regionálního rozvoje počítá organizační řád městského úřadu, který je účinný od 1. září. Odbor pod sebe soustředil projektové manažery, kteří dosud byli rozmístěni v různých odborech. Podle starosty Jaroslava Němce budou moci lépe sdílet informace a lépe se orientovat v možnostech čerpání dotačních prostředků.

Na odboru regionálního rozvoje je zařazen také ekolog. O zřízení této pozice rozhodla městská rada již dříve. Město podle Škrabalové služeb ekologa využije tam, kde bude vedlejším účastníkem řízení a bude potřeba vyjádření města, a také v případech, kde město bude jako vlastník pozemků hlavním účastníkem řízení. Ekolog bude přímo hájit zájmy samosprávy, a tedy obyvatel Kroměříže. Na tuto pozici bude radnice vyhlašovat výběrové řízení.

Městský úřad Kroměříž má od 1. září podle nového organizačního řádu 14 odborů, útvar tajemníka a útvar interního auditu a vnitřní kontroly.

Sdílejte článek

Tisknout článek