Nová protialkoholní záchytná stanice v Kroměříži

| 07.01.2016 |

Tiskové zprávy

V areálu Kroměřížské nemocnice se dnes uskutečnilo slavnostní otevření nově vybudované Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice Zlínského kraje, kterého se zúčastnili nejvyšší představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem.

Slavnostním přestřižením pásky byl za město Kroměříž pověřen starosta Jaroslav Němec.

Protialkoholní záchytná stanice se nachází v budově H, která dosud sloužila jako technické zázemí nemocnice.

"Jde o samostatně stojící objekt, kde je záchytná stanice izolována od ostatního provozu nemocnice, přitom však stále v dosahu nezbytné lékařské péče," konstatoval náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za zdravotnictví Lubomír Nečas.

„Doposud záchytka sídlila ve stejné budově jako chirurgie, v těsné blízkosti porodních sálů a měla společnou chodbu s dětskými a gynekologickými ambulancemi. Lidé na záchytce často ve své opilosti lomcují mřížemi nebo kopou do dveří. Pacienty i personál to hodně ruší,“ popsala ředitelka nemocnice Lenka Mergenthalová.

Přesunutím záchytky do nových prostor se zároveň rozšířila i její kapacita i stav personálu, oproti předešlému stavu se zlepšily podmínky záchytu ve smyslu zajištění soukromí a důstojnosti zachycených. Provoz byl rozšířen o izolované prostory, oddělené sociální zázemí a kuchyňku pro personál.

Protialkoholní záchytná stanice v Kroměříži funguje již od roku 2004. Před rokem zde skončilo 1 282 lidí a každým rokem se jejich počet zvyšuje.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek