Nemocní koronavirem a lidé v karanténě nesmí třídit odpad

| 26.03.2020 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kvůli epidemii koronaviru musí někteří lidé měnit také své návyky v oblasti nakládání s odpadem. Občané, u nichž bylo potvrzeno virem způsobené onemocnění COVID-19 a léčí se doma a také ti, kteří jsou v karanténě, nesmí totiž třídit odpad. „Prosíme je, aby veškerý jimi vyprodukovaný odpad (včetně roušek a kapesníků) vložili do plastového pytle s minimální tloušťkou nejméně 0,2 milimetru, dobře ho zavázali. Použijí-li pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Každý takový pytel s odpadem by pak měli vložit do dalšího pytle, zavázat a povrch zdesinfikovat. O odnos odpadu pokud možno poprosit rodinu nebo souseda, který ho v rukavicích odnese do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad,“ uvedla Alena Dvořáková z odboru životního prostředí.

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se nemění. Jednorázové ochranné pomůcky (roušky či respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu, pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán. Po manipulaci s odpadem by lidé měli jednorázové rukavice vyhodit a umýt si ruce mýdlem.

„V žádném případě neodkládejte pytle s tímto odpadem mimo popelnice a kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozové společnosti. Děkujeme všem obyvatelům Kroměříže, kteří dodržují tato pravidla a přispívají tím ke snížení rizika nákazy,“ doplnil místostarosta Karel Holík.

Společnost Biopas, která v Kroměříži zajišťuje svoz odpadu, jezdí podle běžného harmonogramu. Zavřený je ale sběrný dvůr na Zacharu a také neprobíhají plánované mobilní svozy pro všechny druhy odpadů. Důvodem je, v souladu s opatřením státu v boji proti šíření koronaviru, snaha předejít vyšší koncentraci obyvatel na jednom místě.

Sdílejte článek

Tisknout článek