Některé domovy sociálních služeb se otevřou pro návštěvy

| 03.12.2020 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Lidé se již od soboty 5. prosince dostanou za svými blízkými do většiny pobytových zařízení Sociálních služeb města Kroměříže (SSKM). Budou však muset předložit negativní výsledek testu na covid-19 nebo doklad o prodělání infekce. „Je to velmi pozitivní zpráva. Dlouhé odloučení bylo pro obě strany – pro klienty domovů i jejich rodinné příslušníky a známé – nepříjemné a projevovalo se na jejich zdravotním stavu. A osobní shledání, zvláště v předvánočním čase, udělá oběma stranám radost,“ řekl místostarosta Vít Peštuka.

Návštěvy budou možné v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací službě v rámci SSKM, ovšem za splnění určitých podmínek. Z důvodu špatné epidemiologické situace nejsou momentálně návštěvy možné v Domově pro seniory U Kašny.

Zájemci o setkání se svými blízkými si musí konkrétní datum a čas návštěvy rezervovat. Návštěvy jsou povoleny v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli od 13,30 do 16,30 hodin. V jeden okamžik mohou přijít maximálně dvě osoby starší 15 let za jedním klientem, a to nejdéle na 30 minut za dodržení následujících podmínek: osoba se při vstupu do domova prokáže negativním výsledkem testu na přítomnost onemocnění covid-19 ne starším 48 hodin a předloží o tom doklad (originál nebo ověřenou kopii), nebo se osoba při vstupu do domova prokáže dokladem (opět originál nebo ověřená kopie), že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19.

„Také v průběhu návštěvy je nutné dodržet určitá opatření. Během ní musí příchozí návštěvy používat po celou dobu vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který lze zakoupit v lékárnách. Bez respirátoru nebude návštěva umožněna,“ dodala ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková. Návštěvy nebudou povoleny u klientů v karanténě a v izolaci nebo v případě nepříznivé epidemiologické situace v konkrétním zařízení, a to na základě doporučení krajské hygienické stanice a rozhodnutí ředitelky SSKM.

SSKM chtějí vyjít rodinným příslušníkům klientů vstříc a pro zájemce o návštěvy blízkých osob v domovech bude sloužit odběrové místo SSKM, kde se budou moci pro účely realizace návštěvy nechat otestovat. Odběrové místo sídlí v budově bývalého PDA na adrese Velehradská 625/4, Kroměříž (vstup z Hanáckého náměstí, po vstupu v přízemí vlevo směr Klub seniorů). Testování probíhá v pondělky, středy a pátky od 13 do 16 hodin. Testování je bezplatné a není třeba se k němu objednávat. Testované osobě bude v případě negativního výsledku testu vydán doklad pro návštěvu klienta služby SSKM. Případní návštěvníci se mohou nechat testovat také jako samoplátci, a to na obvyklých odběrových místech (nejblíže v nemocnici v Kroměříži). „Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, návštěvu odložte. A buďte, prosím, ohleduplní!“ doplnila Klučková.

Obecné informace poskytne nonstop Mgr. Brhelová, na telefonu +420 727 825 070 nebo na e-mailu brhelovasskm.cz. Rezervaci návštěv je možné provést v konkrétních pobytových službách na níže uvedených telefonech v pracovní dny od 7 do 15 hodin:
DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402
DpS a DZR U Moravy, Mgr. Dutkevičová Zdeňka, tel: 725 889 641
DpS a DZR Vážany, Kyšnerová Šárka, DiS., tel: 720 997 361
Odlehčovací služba pobyt, Mgr. Greschnerová Pavla, tel: 720 998 430
DpS U Kašny, Mgr. Valášková Michaela, tel: 601 122 192 (zde prozatím nejsou návštěvy možné)

Sdílejte článek

Tisknout článek