Nekončí platnost právě vašeho řidičského průkazu?

| 14.02.2017 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy Doprava

V průběhu letošního roku vyprší v Česku platnost více než 800 tisícům řidičských průkazů. Jedná se o řidičská oprávnění vydaná v roce 2007 s platností na deset let. Platnost zmíněných řidičáků končí k různým datům v průběhu celého roku, nehrozí tedy, že by se na konci kalendářního roku tvořily na úřadech fronty. Tuto skutečnost potvrzuje také vedoucí oddělení dopravy a silničního hospodářství kroměřížské radnice Monika Doláková: „O výměnu řidičských průkazů žádají lidé průběžně. Nárazově větší počet řidičů se dostaví většinou po odvysílání reportáže o výměně dokladů v televizi.“

Nejvíce řidičských průkazů bylo vydáno – a pozbydou tedy platnosti – v březnu, říjnu a listopadu. Řidiči by si měli platnost svého průkazu ověřit a včas požádat o vydání nového dokladu. Pokud tak neučiní, hrozí jim při kontrole pokuta až dva tisíce korun nebo případně i správní řízení. Výměnu řidičského průkazu lze provést nejdříve tři měsíce před vypršením platnosti stávajícího dokladu. V takovémto případě je výměna řidičského průkazu bezplatná, majitel se dostaví na příslušný obecní úřad - podle místa trvalého bydliště - a přinese současný řidičák a jednu průkazovou fotografii. Lhůta pro vydání nového dokladu, který je třeba převzít osobně a předložit při tom průkaz totožnosti, je 20 dní. Řidičský průkaz lze získat dříve, než tři měsíce před vypršením platnosti řidičáku původního, v tom případě je třeba zaplatit padesátikorunový poplatek, nebo také ve zrychleném řízení do pěti pracovních dnů, a to po úhradě poplatku ve výši 500 korun. „Této možnosti využívají lidé, kteří zjistí, že mají již neplatné řidičské oprávnění, třeba před odjezdem do ciziny, anebo ti, kteří chtějí mít co nejdříve doklady v pořádku a poplatek je nijak nezatěžuje,“ dodává Monika Doláková.
Zajímavostí je, že právě v roce 2007 bylo v České republice vydáno nejvíce řidičských průkazů, bezmála 1,147 milionů.

Sdílejte článek

Tisknout článek