Nejvýznamnější rekonstrukce plánují kroměřížské sociální služby v domovech Barborka a U Moravy

| 18.11.2021 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Sociální služby města Kroměříže (SSKM) připravují na příští rok rekonstrukci výtahů v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka a opravu rozvodů vody v Domově pro seniory U Moravy. „Jedná se o dvě technicky, finančně i organizačně náročné akce. Vzhledem k tomu, že budou probíhat za provozu obou zařízení, přinesou na přechodnou dobu jistá omezení, ale výsledkem bude jednoznačně zlepšení podmínek pro život klientů a zkvalitnění poskytované péče. Doufám, že lidé, kteří tu žijí a pracují, situaci pochopí a budou tolerantní,“ řekl místostarosta města Vít Peštuka.

Na Barborce je potřeba vyměnit dva stávající neevakuační výtahy, které již nevyhovují současným potřebám ani normám a které jsou poruchové. V domově slouží již více než 20 let. Předpokládané náklady na jejich výměnu jsou 2,3 milionu korun, ovšem skutečná částka v roce 2022 se může lišit kvůli rostoucím nákladům na stavební práce. „V současné době se na Barborce mění dva výtahy u kuchyně i prádelny, které se využívají k přepravě osob i nákladů. Víme tedy, co nás čeká,“ uvedla ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.

Domov U Moravy čeká kompletní výměna rozvodů vody v celém objektu včetně rekonstrukce koupelen. Objekt slouží svému účelu již více než 20 let a v poslední době se zde množí poruchy a havárie právě rozvodů vody. „Rekonstrukce by tu měla probíhat postupně v průběhu dvou až tří let, aby nedošlo k narušení poskytování služeb. Předpokládaná cena zakázky by podle současných cen měla být čtyři miliony korun,“ dodala Klučková s tím, že obě akce budou v plné výši hrazené z fondu investic SSKM bez dotací ze státního rozpočtu.

SSKM mají v plánu i další investiční projekty související s realizací transformačního plánu sociálních služeb. Ty by měly být z části financovány z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Regionálního akčního plánu Zlínského kraje (RAP), kde se počítá s podporou do výše až 85 procent způsobilých nákladů. První výzvy by měly být vyhlášeny v prvním čtvrtletí příštího roku. Kroměřížské sociální služby mají v plánu v rámci RAP výstavbu nového objektu pro službu chráněné bydlení, rekonstrukci objektu k rozšíření sociálně terapeutických dílen Hanáček a využití technologií k podpoře nezávislosti klientů. Uvedené projekty by mohly být podpořeny celkovou částkou až 42,5 milionu korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek