Největší investicí v novém rozpočtu bude oprava strojovny na zimním stadionu

| 23.12.2016 |

Tiskové zprávy

S příjmy 509,8 milionů a výdaji 559,6 milionů bude v roce 2017 hospodařit kroměřížská radnice. Vyplývá to z městského rozpočtu, který schválili zastupitelé na svém posledním jednání v roce 2016. Navržen je jako schodkový, jako zdroj k pokrytí vyšších výdajů však poslouží plánovaný přebytek hospodaření z předešlého roku.

 „V praxi to znamená, že Kroměříž může i nadále snižovat úvěrové zatížení, které už není při sestavování rozpočtu takovou zátěží jako v předcházejícím období,“ poznamenal starosta Jaroslav Němec.  
Jednou z nejsledovanějších položek rozpočtu bývají tradičně investice. Tou největší bude v roce 2017 oprava strojovny na zimním stadionu. Pozornost si tu vyžádá především chladicí zařízení, které už nevyhovuje současným potřebám. „Velká obnova sníží obsah čpavku v chladicím zařízení a zefektivní provoz. Od rekonstrukce proto očekáváme jak lepší fungování a snížení provozních nákladů, tak především výrazné snížení bezpečnostního rizika,“ vysvětlil starosta a dodal, že výsledné náklady mohou výrazně ovlivnit dotace z externích zdrojů. „Tato investice závisí na tom, zda se nám podaří získat dotaci, která může činit až 24 milionů korun.“
Významnou investicí bude také oprava budovy klubu Starý pivovar. Zatímco před několika lety rekonstrukce zahrnovala jen přízemní prostory, v letošním roce přijde řada i na úpravy v prvním patře, a to ve výši  9 milionů korun. V plánu jsou také rekonstrukce kotelny v kině Nadsklepí, pokračování výstavby hřišť v místních částech či další investice v budovách základních a mateřských škol.
Přibližně 24 milionů korun, což je až o 8 milionů více než dosud, hodlá radnice využít k opravám chodníků, vozovek a další infrastruktury ve městě. Zejména půjde o ulice K Terezovu, Zeyerova, Štursova, Alšova, Čelakovského, Kotojedská, Vrobelova, Gorkého, Žižkova a další.

Sdílejte článek

Tisknout článek