Navrhněte kandidáty na letošní cenu města

| 20.09.2022 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Kandidáty na Cenu města Kroměříže za rok 2022 může navrhnut kdokoliv z obyvatel města, orgány města, zastupitelé, právnické osoby, sdružení i jiné subjekty, které v Kroměříži působí. „Cena města se uděluje za podstatný přínos v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a za činy hodné občanské pozornosti. Oceněným může být osoba starší 18 let, která žije či působí v Kroměříži a významně se přičinila o její rozvoj a propagaci,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Návrhy na ocenění je možné podávat písemně na adresu Městský úřad Kroměříž, odbor Útvar tajemníka, Velké náměstí 115 nebo elektronickou poštou na adresu zpravodaj@mestokm.cz, a to nejpozději do pondělí 17. října 2022. Nejvhodnějšího z navrhovaných kandidátů vyberou členové kroměřížského zastupitelstva na konci roku.

Cena města byla udělena poprvé v roce 2009. Jako první ji převzal Jan Štěpánek, po něm Jaromír Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, Antonín Lukáš, Sylviane Brazillierová, Eva Nováková, Evžen Petřík, Jitka Dvořáková, Josef Olišar, Zdeňka Skaličková, Stanislav Kratochvíl a za loňský rok pak Miroslav Pilát.

Sdílejte článek

Tisknout článek