Náklady na svoz a likvidaci odpadů vzrostly od roku 2013 zhruba o 30 milionů korun

| 17.08.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice letos zaplatí za svoz a likvidaci odpadů více než 62 milionů korun. Pro srovnání, v roce 2013 město odpadové hospodářství stálo o 30 milionů korun méně. Z poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu radnice v letošním roce počítá s příjmem cca 11,7 milionu korun. „Trend je zcela zřejmý, město na svoz a likvidaci odpadů doplácí stále vyšší částku. Letos by to mělo být i po započítání podílu na hospodářském výsledku Biopasu a platby za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM, téměř 35 milionů korun, což je velmi vysoké číslo,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Město je polovičním vlastníkem společnosti Biopas, která v Kroměříži zajišťuje svoz a likvidaci odpadů. Loni z ní získalo 11 milionů korun, letos v rozpočtu počítá s částkou 12 milionů korun. Od firmy EKO-KOM město v roce 2022 obdrželo 4,6 milionu korun, letos rozpočet počítá s částkou o milion korun nižší. V minulém roce činily náklady Kroměříže na odpadové hospodářství, tedy včetně skládkování a provozu sběrného dvora, 52,2 milionu korun. Z poplatku od občanů město získalo 12,3 milionu korun. Radnice tak doplácela přes 24 milionů Kč.

„Letošní meziroční nárůst nákladů na odpadové hospodářství zhruba o deset milionů korun způsobil prudký vzestup cen, zejména energií. V jeho důsledku Biopas uplatnil ve smlouvě uvedenou inflační doložku. Totéž lze očekávat i pro příští rok, což by znamenalo růst nákladů pro město o dalších sedm milionů korun,“ vysvětlil Opatrný. Částečně se na růstu nákladů projevuje to, že od letoška neplatí za odpad v Kroměříži děti do šesti let věku. „Vliv tohoto opatření, kterým podporujeme rodiny s malými dětmi, je však malý. Výpadek na straně příjmů bude činit zhruba 600 tisíc korun,“ dodal Opatrný.

Podle místostarosty Karla Holíka, který má odpadové hospodářství na starost, je nejdražší skládkování směsného komunálního odpadu. „Proto se jeho množství v popelnicích občanů snažíme snižovat, a proto neustále apelujeme na obyvatele Kroměříže, aby odpad třídili,“ uvedl Holík.

Občané Kroměříže v roce 2022 vyprodukovali více než 5165 tun směsného komunálního odpadu, 719 tun papíru, 392 tun skla, 381 tun plastového odpadu a zhruba 165 tun kovů. Další odpad skončil v nádobách na potravinářské oleje, na použité drobné elektrospotřebiče či v kompostérech na bioodpad, které město v minulých letech občanům pořídilo. Radnice také občanům rozdává barevné tašky na tříděný odpad, které jsou k dispozici ve foyer budovy na Velkém náměstí na informacích.

Podle Holíka bude třídění odpadu stále důležitější. „Od roku 2021 je účinný zákon o odpadech, který výrazně zvyšuje poplatky za skládkování. V roce 2021 se za tunu odpadu uloženou na skládku platilo 800 korun, letos je to 1000 korun a v roce 2024 to má být 1250 Kč. K tomu budou omezeny druhy odpadu, které bude možné skládkovat, a klade se důraz na to, aby množství tříděného odpadu narůstalo. Je zjevné, že bez toho, abychom se pečlivěji věnovali třídění, budou náklady města na odpadové hospodářství výrazně narůstat,“ upozornil Holík.

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů pro občany se naproti tomu dlouhodobě nemění. „Základní sazba 492 korun na občana byla v Kroměříži zavedena v roce 2004 a od té doby se její výše nezměnila,“ potvrdila Hana Mrhálková, vedoucí oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek. „Náklady města na odpadové hospodářství se přitom výrazně zvýšily. Pokud bychom chtěli, aby je poplatek od občanů pokryl, museli bychom ho zvýšit zhruba čtyřnásobně,“ dodal Holík.

Podle něj si město do budoucna bude muset vybrat, zda omezí investice, opravy či dotace pro spolky či na kulturu, nebo sáhne ke zvýšení poplatku. „Nikdo neuvažuje o tom, že bychom z něj pokryli všechny náklady, takto výrazně občany zatížit nechceme. Vždy navíc budou platit výjimky v podobě slevy či osvobození od poplatku pro některé skupiny obyvatel, zejména pro malé děti a seniory. Ale domnívám se, že většina občanů by případné navýšení v řádu stokorun, což je například měsíční splátka placené televize či jedna návštěva v restauraci, ekonomicky unesla,“ mínil Holík.

Poplatek, který platí Kroměřížané, patří v okolí k nejnižším. Srovnatelnou částku platí občané Uherského Hradiště (500 Kč). Na 600 korun vyjde poplatek za svoz a likvidaci odpadu obyvatele Vsetína, Chropyně či Morkovic. V Holešově lidé platí 696 Kč, v Hulíně 800 Kč, v Olomouci 804 korun a ve Zlíně 900 Kč. „Posledně zmíněná města již poplatek navýšila. Je zjevné, že úvahy o stejném kroku čekají i nás,“ uzavřel Opatrný.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek