Na Základní škole Oskol vytápí „nově“ a škola dostala i nový kabátek

| 15.01.2016 |

Tiskové zprávy

Slavnostním předáním, které se uskutečnilo ve čtvrtek 14. ledna, vyvrcholila realizace největšího investičního projektu, který realizovalo město Kroměříž v roce 2015.

V průběhu podzimních měsíců loňského roku mohli kolemjdoucí pozorovat stavební ruch okolo Základní školy Oskol.

Nejzajímavější „atrakcí“ pro pozorovatele byly nejspíš velké vrtné soupravy, které připravovaly 80 metrů hluboké vrty pro tepelná čerpadla v prostoru školního hřiště.  Soustava čerpadel se tak postará o vytápění školy, která je rovněž nově zateplená.

Město touto investicí jednak zkultivovalo budovu školy, jejíž nový vzhled je pro děti atraktivnější, ale rovněž uspoří každoročně značnou částku na provozních nákladech. V neposlední řadě se pak projekt tím, že k vytápění využívá tzv. „obnovitelné zdroje energie“, řadí k těm, které přistupují odpovědně k ochraně životního prostředí.

Město Kroměříži získalo pro tuto akci podporu z poslední výzvy operačního programu Životní prostředí, které na realizaci projektu vyhradilo zhruba 19 milionů Kč.  Celkové náklady přesáhly 28 milionů Kč a město akci dofinancovalo z vlastních zdrojů.

Určitě stojí za zmínku informace, že celá tato nejen organizačně náročná akce se podařila úspěšně zrealizovat v rekordně krátkém čase, a to v průběhu čtyř posledních měsíců loňského roku.

Vzhledem k tomu, že tepelná čerpadla jsou v tomto projektu použita v tak velkém rozsahu poprvé, projekt rovněž poslouží jako pilotní a na základě reálných zkušeností pak bude město v práci s obnovitelnými zdroji moci pokračovat při realizaci dalších rozvojových projektů nejvhodnějším možným způsobem.

Nejen tímto úkolem se v budoucnu bude zabývat odbor rozvoje, který v loňském roce prošel rozsáhlou transformací a výrazně ho zasáhly organizační změny realizované v rámci úřadu. Aby odbor dobře plnil svoji roli, k níž patří nejen realizace klíčových investic a získávání finančních prostředků ze zdrojů mimo rozpočet města, ale rovněž příprava dlouhodobých vizí a strategií, musí být tým složen z velmi aktivních lidí schopných přizpůsobovat se často velmi odlišným projektům.  Zaměstnanci musí zvládat práci pod tlakem a hledat nejlepší možná řešení rozvojových aktivit.

Věříme, že právě takový tým už nyní město Kroměříž vytvořený má.

 

 

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek