Město získalo dotaci na výsadbu aleje stromů v Bílanech

| 03.10.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice získala dotaci od Agentury ochrany přírody a krajiny na výsadbu nové aleje stromů v části města Bílany. „Jedná se o nové stromořadí podél polní cesty na pozemcích ve vlastnictví města. Půjde o výsadbu více než tří desítek stromů. Cílem je předcházet erozi půdy, zlepšit životní prostředí a vůbec podmínky pro život obyvatel města,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Ilustrační foto: Pixabay

Náklady na výsadbu činí téměř 180 tisíc korun. „Dotace ze státního rozpočtu pokryje tuto částku ze sta procent. Samotná výsadba stromů je plánována ještě letos na podzim s tím, že dokončena může být na jaře příštího roku,“ popsal vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček.

Nová alej stromů by měla vzniknout podél cyklotrasy na Hulín mezi zemědělsky využívanými plochami. Pro výsadbu v travnatém pásu podél komunikace byly navrženy jeřáb oskeruše, jabloň domácí a slivoň švestka.

Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporuje zadržování vod v krajině a snižuje erozi. Zároveň podporuje vztah člověka ke krajině a má vliv na rozmanitost krajiny v blízkém okolí města.

Sdílejte článek

Tisknout článek