Město získalo do svého vlastnictví další zajímavou lokalitu

| 26.02.2016 |

Tiskové zprávy

Kroměřížané při svém pohybu městem nepochybně bez zastavení a zamyšlení míjejí nevyužívané prostranství, které těsně navazuje na Hanácké náměstí a je ohraničeno prostorem dnes již zbouraného lazaretu ze strany Purkyňovy ulice a budovou, která sloužila jako ubytovna pro vojáky ze strany Havlíčkovy ulice.

Jelikož byl tento pozemek i s budovami v majetku státu, město požádalo o jeho bezúplatný převod. Žádosti stát nevyhověl, ale nabídl městu nemovitost k odkoupení za odhadní cenu.

Na únorovém zasedání tedy kroměřížští zastupitelé tuto možnost projednali a po důkladném zvážení všech okolností schválili nákup zmíněných nemovitostí ve třech splátkách za celkovou částku ve výši 23 milionů korun.

„Poslední splátka tak bude uhrazena ještě před koncem stávajícího volebního období a jsem rád, že při úvahách nad koupí uvedených nemovitostí do vlastnictví města došlo ke shodě mezi všemi zastupiteli napříč politickým spektrem“, vysvětlil starosta města Kroměříž Jaroslav Němec.

„Kroměříž tak získá zcela mimořádnou příležitost využít atraktivní prostor, který těsně navazuje na historické centrum města“, dodal starosta.

Získání nemovitosti do majetku města je prvním krokem, po němž bude následovat řada přípravných prací, pečlivých průzkumů a studií, zaměřených na co nejefektivnější využití získaného majetku.

Současný záměr předpokládá, že se bývalá ubytovna změní v bytový dům s takzvanými sociálními byty.

Cílem města je koncipovat byty zejména jako startovací a zaměřit se na to, aby město poskytlo podporu mladým Kroměřížanům na začátku pracovní kariéry, kdy ještě nejsou natolik stabilní ve svých profesích, aby si mohli snadno pořídit vlastní bydlení.

Za žádoucí je pak považováno také nabídnutí bydlení seniorům s nižšími příjmy. Může tak vzniknout příjemné bydlení, v němž se budou přirozeným způsobem setkávat různé generace a tvořit nové sousedské vztahy.

V domě by však neměly být pouze byty, počítáno je i s nabídkou služeb, které by logicky doplnily potřeby nájemníků i obyvatel z blízkého okolí.

Zajímavé může být i využití poměrně rozsáhlého pozemku.

Vzhledem k atraktivitě uvedené lokality se přímo nabízí jeho využití k vybudování parkovacích prostor, které by umožnily odlehčit centru města od současné zátěže automobilovou dopravou a zpříjemnily tak život nejen Kroměřížanům, ale i návštěvníkům města.

Prostor může být dále doplněn parčíkem obohaceným o interaktivní vzdělávací prvky, odkazující k nejzajímavějším tématům Kroměřížské historie i současnosti.  

S postupem příprav bude kroměřížská veřejnost průběžně seznamována.
 
.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek